HOTARAREA NR. 36 DIN 31.05.2019

De emitere a acordului administratorului terenului, Consiliul Local Blagesti, pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a suprafetei de 12393 mp teren ce apartine domeniului privat al Comunei Blagesti, in vederea obtinerii avizului MADR si a deciziei directorului DAJ Bacau pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol in scopul edificarii de constructii necesare obiectivului de investitii "Reabilitarea si extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, de tratare apa si de epurare apa uzata in Racova, Blagesti, Buhusi, Garleni, Filipesti, Traian si Secuieni" din cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Bacau, Perioada 2014 - 2020"

HCL 36_2019.pdf (137935)