HOTARAREA NR. 37 DIN 31.05.2019

De emitere a acordului pentru scoaterea temporara din circuitul agricol, pentru perioada de 2 ani - cu posibilitatea prelungirii cu inca 2 ani din motive temeinic justificate de catre beneficiar, a suprafetei de 2745 mp teren ce apartine domeniului privat al Comunei Blagesti, in vederea obtinerii avizului MADR si a deciziei directorului DAJ Bacau pentru scoaterea temporara din circuitul agricol, in scopul edificarii de constructii cu caracter provizoriu pentru investitia "Construire anexe gospodaresti ale exploatatiei agricole - Constructii provizorii"

HCL 37_2019.pdf (147079)