HOTARAREA NR. 38 DIN 31.05.2019

Privind aprobarea rezilierii contractului de inchiriere nr. 4848 din 30.05.2019, incheiat intre UAT Blagesti si dl. Andries Viorel, pentru suprafata de 32,94 ha teren pajisti, domeniul privat al comunei, motivat de neindeplinirea clauzelor din contract (neplata chiriei)

HCL 38_2019.pdf (89930)