HOTARAREA NR.39 DIN 25 iunie 2018

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind implementarea si eliberarea formatului unic al modelului card-Iegitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap

hcl 39.pdf (461054)