HOTARAREA NR. 45 DIN 04.07.2019

Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019

HCL 45_2019.pdf (88613)