HOTARAREA NR. 45 DIN 31.08.2018

Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

2018_HCL_45.PDF (158267)