Hotararea nr.45 din 26 iulie 2017

Privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Blagesti

HCL_45_2017.pdf (6,5 MB)