HOTARAREA NR. 47 DIN 28.09.2018

Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

HCL 47.pdf (93278)