HOTARAREA NR.5 DIN 26 IANUARIE 2018

Privind desemnarea unei persoane din cadrul Consiliului Local al comunei Blagesti, pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul Compartimentului Cultura si Compartimentului Activitati de Asistenta Medicala Comunitara pentru activitatea desfasurata in 2017, in calitate de evaluator

hcl 05 ian.pdf (74222)