Hotararea nr.50 din 24 august 2017

Privind aprobarea organigramei si a statelor de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Blagesti si pentru compartimentele subordonate Consiliului Local al Comunei Blagesti

hcl50.pdf (730875)