HOTARAREA NR. 50 DIN 28.09.2018

Privind aprobarea Devizului General actualizat dupa finalizarea procedurii de achizitie publica aferent obiectivului de investitii "Modernizare drumuri de interes local, comuna Blagesti, judetul Bacau"

HCL 50.pdf (219344)