HOTARAREA NR. 53 DIN 29.10.2018

Privind aprobarea modificarii contractului de inchiriere nr. 2096/14.03.2014 incheiat intre UAT Blagesti si d-na Sandu Maria si stingerea creantei, pentru spatiul fostei gradinite din satul Tirdenii Mari

hcl 53.pdf (70046)