Hotararea nr.6 din 12.01.2016

Privind aprobarea Devizului General actualizat aferent obiectivului de investitii ''Modernizare drumuri de interes local, comuna Blagesti, judetul Bacau''

hcl 6.pdf (157761)