Hotararea nr. 6 din 26 ianuarie 2017

Privind modificarea salariului de baza al d-nei Cretu Mihaela, asistent medical principal in cadrul Compartimentului Activitati de Asistenta Medicala Comunitara al UAT COMUNA BLAGESTI, in conformitate cu OUG nr.20/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea-cadru nr.284/2010 cu modificarile si completarile ulterioare

HCL_2017_6_s.pdf (81949)