Hotararea nr. 69 din 21 noiembrie 2016

Privind reincadrarea si salarizarea personalului contractual din cadrul Compartimentului Cultura si Compartimentului Activitati de Asistenta Medicala Comunitara al UAT Comuna Blagesti

HCL_2016_69_s.pdf (727,3 kB)