Hotararea nr. 70 din 21 noiembrie 2016

Pentru aprobarea ocuparii definitive pe durata existentei constructiilor, a terenului in suprafata de 37.00mp care face parte din domeniul public al comunei (str. Sipote) in favoarea S.C. E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA S.A. in scopul montarii pe domeniul public de stalpi noi conform proiectului "REABILITARE LEA J.T. SI MODERNIZARE BRANSAMENTE C.E.G.E. BACAU, VOLUMUL 1 - PTA 2 BUDA"

HCL_2016_70_s.pdf (946,2 kB)