Impozitul pe cladiri

Impozitul pe cladiri
  •  persoane fizice - 0,1%
  •  persoane juridice - 1%   ( COTA DE IMPOZITARE )
     

Tipul cladirii

Niveluri aplicabile in 2023

Valoarea impozabila: lei/m2

Cu instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire ( conditii cumulative )

Fara instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire

A.      Clădire  cu  cadre  din  beton armat sau cu  pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament 

termic şi/sau chimic

1350

810

B.      Clădire  cu  pereţii  exteriori  din 

 lemn,  din  piatră naturală,  din  cărămidă  nearsă,

 din  vălătuci  sau  din orice  alte  materiale  nesupuse  

unui tratament  termic

şi/sau chimic

405

271

C.      Clădire-anexă  cu  cadre  din  beton  

armat sau  cu pereţi  exteriori  din  cărămidă arsă sau  din  orice alte materiale  rezultate  în  urma  unui  tratament  termic  şi/sau chimic

271

236

D.      Clădire-anexă  cu  pereţii  exteriori  din  

lemn, din piatră naturală, din cărămidă 

nearsă, din vălătuci sau din   orice  alte  materiale  nesupuse unui   tratament termic   şi/sau chimic

170

100

E.       În  cazul  contribuabilului  care  

deţine  la  aceeaşi adresă, încăperi amplasate la 

subsol, la demisol şi/sau la  mansardă,  utilizate  ca  locuinţă,  în  oricare  dintre tipurile de clădiri prevăzute la 

lit. A-D

75% din suma care s-a aplicat cladirii

F.       În  cazul  contribuabilului  care  

deţine  la  aceeaşi adresă, încăperi amplasate la 

subsol, la demisol şi/sau la  mansardă,  utilizate  în  alte 

 scopuri  decât  cel  de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit A-D

50% din suma care s-a aplicat cladirii