IN ATENTIA CULTIVATORILOR DE TOMATE IN SPATII PROTEJATE

IN ATENTIA CULTIVATORILOR DE TOMATE IN SPATII PROTEJATE

Programul de sprijin pentru tomate cultivate in spatii protejate continua si in 2018!

Conform HG 943/2017, cultivatorii de tomate in spatii protejate vor beneficia si in anul 2018 de schema de ajutor de minimis prevazuta pentru acest sector. Schema de minimis pentru anul 2018 se va implementa de catre Directiile pentru Agricultura Judetene (DAJ), iar potentialii beneficiari sunt: 

- producatorii agricoli persoane fizice care detin atestat de producator 

- producatorii agricoli persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 4412008 

- producatorii agricoli persoane juridice. 

Valoarea ajutorului de minims este de 3.000 euro/beneficiar/an. 

Sumele se platesc intr-o singura transa. Pentru o evaluare eficienta a productiei de tomate, a fost inclusa in cerere, obligativitatea producatorilor de tomate, ca la finalul recoltarii, sa comunice DAJ cantitatea totala de tomate obtinuta pe suprafata de 1.000 mp. 

Pentru a fi eligibili acordarii acestei forme de sprijin financiar pentru cultura tomate, beneficiarii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 

- sa detina o suprafata cultivata cu tomate in spatii protejate de minimum 1.000 mp, marcata la loc vizibil, cu o placa indicator inscriplionata "Program suslinere tomate, 2018" si sa mentioneze numarul cererii depuse pentru obtinerea finantarii; 

- sa obtina o productie de minimum 2 kg de tomate/mp si sa faca dovada productiei realizate prin documente justificative privind comercializarea productiei ; 

- sa fie inregistrati in evidentele Registrului agricol deschis la primariile in a caror raza administrativ-teritoriala se afla suprafetele cultivate cu tomate in spatiile protejate in anul de cerere; 

- sa valorifice productia in perioadele ianuarie-mai inclusiv, si/sau noiembrie-20 decembrie, inclusiv. 

Ca urmare, fermierii interesati si care indeplinesc cumulativ criteriile necesare, pot depune solicitari de inscriere in Program, incepand cu data de 05.01.2018. Cererea de inscriere in program va fi insotita de urmatoarele documente ( dupa caz): 

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului 

b) copie a atestatului de producator 

c) copie a certificatului de inregistrare la Registrul Comertului 

d) dovada cont activ banca/trezorerie 

e) adeverinta in original, care sa ateste, conform inscrisurilor din Registrul agricol, suprafata de teren utilizata de solicitant in anul 2018, in baza oricarui act juridic care confera dreptul de folosinta asupra terenului

PROGRAM TOMATE.pdf (323324)