IN ATENTIA PARINTILOR CARE PLEACA LA MUNCA IN STRAINATATE

IN ATENTIA PARINTILOR CARE PLEACA LA MUNCA IN STRAINATATE

Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Blagesti, anunta persoanele care au copii minori in ingrijire si vor sa plece la munca in strainatate, ca au obligaţia de a notifica aceasta intenţie Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Blăgeşti, cu minimum 40 de zile inainte de a parasi tara si sa desemneze o persoana care se va ocupa de copii, potrivit Legii 272/2004 privind protectia drepturilor copilului ((modificata si completata prin Legea 257/2013)), republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Notificarea trebuie sa contina, in mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se va ocupa de intretinerea copilului pe perioada absentei parintilor sau tutorelui, dupa caz.

Nerespectarea acestei obligatii constituie contraventie (daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat potrivit legii sa fie considerata infractiune) si se sanctioneaza cu amenda.

Persoana desemnata trebuie sa faca parte din familia extinsa, adica sa fie ruda pana la gradul patru inclusiv, să aibă minimum 18 ani si sa indeplineasca conditiile materiale si garantiile morale necesare cresterii si ingrijirii unui copil.

Confirmarea persoanei in intretinerea careia va ramane copilul, se efectueaza de catre instanta de tutela. Acordul persoanei desemnate se exprima de catre aceasta, personal, in fata instantei.

Având în vedere cele menţionate, persoanele care notifică intenţia de a pleca la muncă în străinătate, vor depune la Directia Publica de Asistenţă Socială din cadrul Primariei Blăgeşti următoarele documente:

– notificare (declaraţie-tip), care se completează la Directia Publica de Asistenţă Socială din cadrul Primariei Blăgeşti;

– copie după actul de identitate al părintelui/părinţilor care pleacă în străinătate;

– copie după actul de identitate al persoanei în îngrijirea căreia rămâne/rămân copilul/copiii;

– copie după certificatul de naştere şi actul de identitate pentru copil/copii;

– sentinţă judecătorească privind delegarea temporară a autorităţii părinteşti (dupa caz).

( Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul Primariei Blagesti, COMPARTIMENTUL DE ASISTENTA SOCIALA)