În atenţia tuturor proprietarilor sau deţinătorilor de câini

În atenţia tuturor proprietarilor sau deţinătorilor de câini

Primăria comunei Blăgeşti, cu sediul în str. Aleea Şcolii, nr. 1, reprezentată legal prin Laurenţiu Munteanu, primar, vă aduce la cunoştinţă următoarele:

  1. În conformitate cu prevederile art. 13^2 din  Lg. nr. 258/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân,

Este obligatorie sterilizarea câinilor cu sau fără stăpân aparţinând rasei comune, metişii acestora, excepţie făcând exemplarele cu regim special prevăzute în normele metodologice de aplicare a OUG nr. 155/2001

Conform HG nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 155/2001, prin noţiunea de câine de rasă comună se înţelege – orice câine care nu poate fi asimilat unei rase omologate.

  1. Nerespectarea art. 13^2, adică nesterilizarea câinilor ce aparţin rasei comune şi metişii acestora, pe care fiecare proprietar îi deţine, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 1, lit. b din Lg. nr. 258/2013.
  1. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac, după caz, de persoane împuternicite, potrivit atribuţiilor de serviciu, din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
  1. Proprietarii, deţinătorii temporari ai câinilor, persoane fizice şi persoane juridice de drept public sau de drept privat au obligaţia să îi înregistreze în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân.

 

Primar,

Laurenţiu Munteanu