Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în comuna Blăgești, județul Bacău

Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în comuna Blăgești, județul Bacău

Comuna Blăgești, CIF 4834777, în calitate de titular de proiect, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în comuna Blăgești, județul Bacău” și anume: proiectul NU se supune evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din str. Oituz, nr. 23, cod 600266, Bacău, în zilele de luni până joi, între orele 8 – 16 și vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.