INFORMARE PUG BLAGESTI

INFORMARE PUG BLAGESTI

JUDEȚUL BACĂU

PRIMĂRIA COMUNEI BLĂGEȘTI

Compartiment Urbanism și Amenajarea Teritoriului

sat Blăgești, com. Blăgești, str. Primăriei nr. 516,

jud. Bacău, cod 607065,

tel.: 0234.268.010, fax: 0234.268.030,

website: www.primaria-blagesti.net,

 e-mail: primaria_blagesti@yahoo.com

 

CONSILIUL LOCAL BLĂGEȘTI

 

Nr. 8603 din 23.10.2020

INFORMARE

 

    Această informare este efectuată de: Unitatea Administrativ Teritorială Blăgești, adresa: sat Blăgești, str. Primăriei, nr. 516, com. Blăgești, jud. Bacău; tel. 0234.268.010, ce intenţionează să solicite de la SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR BACĂU aviz de gospodărire a apelor pentru „PLAN URBANISTIC GENERAL al U.A.T.  Blăgești”, localizat în comuna Blăgești, județul Bacău.

    Această investiţie este nouă.

    Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

    Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

    Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa comuna Blăgești, sat Blăgești, str. Primăriei, nr. 516, persoana de contact Oprea Daniel, tel. 0234.268.010, după data de 26.10.2020.

 

 

Unitatea Administrativ Teritorială Blăgești

PRIMAR,

Munteanu Laurențiu