Institutia Primarului

 

 

  1. Primarul este şeful administraţiei publice locale şi răspunde în faţa consiliului de buna funcţionare a acesteia.
  2. Reprezintă comuna în relaţiile cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţtie.
  3. Îndeplineşte funcţia de ordonator principal de credite.
  4. Conduce serviciile publice locale, fiind sprijinit în activitatea sa de către viceprimar şi secretar.
  5. Emite avize, acorduri şi autorizaţii, exercitându-şi atribuţiunile prin intermediul dispoziţiilor.
  6. Asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, ordinea publică şi liniştea locuitorilor.
  7. Asigură elaborarea regulamentului local de urbanism şi a documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului şi le supune aprobării Consiliului local, cu respectarea prevederilor legii.
  8. Supraveghează inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin comunei.