INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL

INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL

 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BLĂGEȘTI

 

Data anunţului: 11.04.2016

 

 

INTENŢIE DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC GENERAL

 

 

Argumentare: Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să îşi actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic general în funcţie de evoluţia previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturalişi a necesităţilor locale (art. 46 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul)

 

 

 

 

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI

privind intenţia de elaborare a planului urbanistic general

          în perioada ....12.04.2016.... - .......04.05.2016.......          

                       (ziua/luna/anul)         (ziua/luna/anul)             

 

 

 

 Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului:              

 Poiană Valentin – Consilierul Primarului și Oprea Daniel – Responsabil Urb. 

                    (numele şi prenumele, funcţia)                           

 adresa Blăgești/Primăriei/516, telefon 0234.268.010, e-mail

primaria_blagesti@yahoo.com Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii

cerinţelor de elaborare .                                                                 

 Răspunsul la observaţiile transmise va fi publicat pe pagina de internet    

www.primaria-blagesti.net începând cu data de 06.05.2016

 Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:

 - etapa pregătitoare - anunţarea intenţiei de elaborare (publicare pe pagina

proprie de internet şiafişare la sediul Primăriei / informare / 11.04.2016 –

04.05.2016) și punere la dispoziţia publicului a sintezei observaţiilor,

sugestiilor sau propunerilor publicului şi argumentaţia preluării sau

 nepreluării propunerilor / informare /05.05.2016 - 17.05.2016)

 - etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare (cercetare sociologică / elaborare studii / după data de 17.05.2016)

 - etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare (proiectare / elaborare P.U.G. / după data de 17.05.2016)

 - elaborarea propunerii finale, care include toate observaţiile avizatorilor

şi care se supune spre dezbatere publică / informare / după data de 17.05.2016

                            (metoda/scopul/perioada)

 

 

03_Panou 1.pdf (166136)