Investitie: ,,Construire sala de sport cu tribuna 180 de locuri, Str. Primariei, nr.830 C, sat Blagesti, comuna Blagesti, judet Bacau”

Investitie: ,,Construire sala de sport cu tribuna 180 de locuri, Str. Primariei, nr.830 C, sat Blagesti, comuna Blagesti, judet Bacau”

 

Proiectare – faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor

Descriere succinta:

Proiectare – faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitie ,,Construire sala de sport cu tribuna 180 de locuri, Str. Primariei, nr.830 C, sat Blagesti, comuna Blagesti, judet Bacau”;

Cheltuielile pentru proiectare (adaptare la amplasament) si asistenta tehnica a proiectantului: Cheltuielile pentru investitia de baza si Organizare de santier sunt în conformitate cu Devizul general întocmit de proiectant și aprobat prin Ordinul MDRAP nr.1461/02.04.2019;

Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

 

Informatii suplimentare:

 

https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100091780