Impozitul pe mijloacele de transport

Impozitul pe mijloacele de transport

  Impozitul pe mujloacele de transport


 

Tipuri de autovehicule

Niveluri practicate in 2017

Niveluri prevazute de HG nr.1309/2012

Niveluri aplicabile in 2023

Suma, in lei, pentru fiecare grupa de 200cm3 sau fractiune din aceasta

1.        Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600cm3 , inclusiv

8

8

9

2.        Autoturisme cu capacitatea cilindrica cuprinsa intre 1601cm3 si 2000cm3, inclusiv

18

18

22

3.        Autoturisme cu capacitatea cilindrica cuprinsa intre 2001cm3 si 2600cm3, inclusiv

72

72

85

4.        Autoturisme cu capacitatea cilindrica cuprinsa intre 2601cm3 si 3000cm3, inclusiv

144

144

171

5.        Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001cm3

290

290

345

6.        Autobuze, autocare, microbuze

24

24

28

7.        Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la

12 tone, inclusiv

30

30

35

8.        Tractoare inmatriculate

18

18

21


 

Autovehicule  de  transport  marfa  cu  masa  totala  autorizata  egala  sau  mai  mare  de  12  tone

 

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata

 

 

Impozitul,in lei, pentru

vehiculele 

angajate in

operatiunile de transport

intern si 

international

 

Vehicule cu

sistem 

de

suspensie

pneumatica

sau un

echivalent

recunoscut

Vehicule

cu alt

sistem de

suspensie

 

I. Vehicule cu doua axe

X

X

 

1.  Masa    nu  mai  putin  de  12tone, dar nu 

mai mult de 

13 tone

0

167

 

2. Masa nu mai putin de 

13 tone,dar 

nu mai mult de 14 tone

167

462

 

3. Masa nu mai putin de 14 tone,dar  nu mai mult de 

15 tone

462

651

 

4. Masa nu mai putin de 15 tone,dar nu mai mult de 

18 tone

651

1.471

 

II. Vehicule cu 3 axe

X

X

 

1. Masa nu mai putin de 

15 tone,dar nu mai mult de 17 tone

167

290

 

2. Masa nu mai putin de 17 tone,dar nu mai 

mult de 

19 tone

290

595

 

3. Masa nu mai putin de 

19 tone,dar nu mai mult de 21 tone

595

774

 

4. Masa nu mai putin de 21 tone,dar nu 

mai mult de 23 tone

774

1.194

 

5. Masa nu mai putin de 23 tone,dar nu mai mult de 

25 tone

1 194

1.854

 

6. Masa nu mai putin de

 25 tone,

dar nu mai 

mult de 

26 tone

1 194

1.854

 

III. Vehicule 

cu 4 axe

X

X

 

1. Masa nu mai putin de 

23 tone,dar nu mai mult de 25 tone

774

785

 

2. Masa nu mai putin de 25 tone,dar nu mai mult de 

27 tone

785

1.225

 

3. Masa nu mai putin de 

27 tone,

dar nu mai 

mult de 

29 tone

1.225

1.944

 

4. Masa nu mai putin de 

29 tone,

dar nu mai 

mult de 

31 tone

1.944

2.884

 

5. Masa nu mai putin de 

31 tone,

dar nu mai 

mult de 

32 tone

1.944

2.884

 

 

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata

 

 

Impozitul,in lei, pentru

vehiculele 

angajate in

operatiunile de transport

intern si 

international

 

Vehicule cu

sistem 

de

suspensie

pneumatica

sau un

echivalent

recunoscut

Vehicule

cu alt

sistem de

suspensie

 

IV. Vehicule cu 2+1 axe

X

X

 

1.Masa peste 12 tone dar nu mai mult de 14 tone

0

0

 

2.Masa peste 14 tone dar nu mai mult de 16 tone

0

0

 

3.Masa peste 16 tone dar nu mai mult de 18 tone

0

76

 

4.Masa peste 18 tone dar nu mai mult de 20 tone

76

172

 

5.Masa peste 20 tone dar nu mai mult de 22 tone

174

404

 

6.Masa peste 22 tone dar nu mai mult de 23 tone

404

521

 

7.Masa peste 23 tone dar nu mai mult de 25 tone

521

941

 

8.Masa peste 25 tone dar nu mai mult de 28 tone

941

1649

 

V. Vehicule cu 2+2 axe

X

X

 

1.Masa peste 23 tone dar nu mai mult de 25 tone

161

376

 

2.Masa peste 25 tone dar nu mai mult de 26 tone

376

618

 

3.Masa peste 26 tone dar nu mai mult de 28 tone

618

908

 

4.Masa peste 28 tone dar nu mai mult de 29 tone

908

1095

 

5.Masa peste 29 tone dar nu mai mult de 31 tone

1095

1799

 

6.Masa peste 31 tone dar nu mai mult de 33 tone

1799

2497

 

7.Masa peste 33 tone dar nu mai mult de 36 tone

2497

3792

 

8.Masa peste 36 tone dar nu mai mult de 38 tone

2497

3792

 

VI. Vehicule cu 2+3 axe

X

X

 

1.Masa peste 36 tone dar nu mai mult de 38 tone

1987

2767

 

2. Masa peste 38 tone dar nu mai mult de 40 tone

2767

3760

 

VII. Vehicule cu 3+2 axe

X

X

 

1.Masa peste 36 tone dar nu mai mult de 38 tone

1756

2439

 

2.Masa peste 38 tone dar nu mai mult de 40 tone

2439

3374

 

3.Masa peste 40 tone dar nu mai mult de 44 tone

3374

4989

 

VIII. Vehicule cu 3+3 axe

X

X

 

1.Masa peste 36 tone dar nu mai mult de 38 tone

998

1208

 

2.Masa peste 38 tone dar nu mai mult de 40 tone

1208

1806

 

3.Masa peste 40 tone dar nu mai mult de 44 tone

1806

2874

 

 

REMORCI, SEMIREMORCI sau RULOTE

 

Masa totala maxima autorizata

Niveluri aplicabile in 2023

Impozitul, in lei

1.        Pana la 1 tona, inclusiv

9

2.        Peste 1 tona dar nu mai mult de 3 tone

40

3.        Peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone

61

4.        Peste 5 tone

77

MIJLOACE DE TRANSPORT PE APA

 

5.        Luntre, barci fara motor folosite pentru pescuit si uz personal

24

6.        Barci fara motor folosite in alte scopuri

67