Licitatie publica in vederea atribuirii contractelor de inchiriere a pajistilor permanente

Licitatie publica in vederea atribuirii contractelor de inchiriere a pajistilor permanente

JUDETUL BACAU

PRIMARIA COMUNEI BLAGESTI

NR. 3721 DIN 25.04.2016

 

ANUNT

            “U.A.T. Comuna Blagesti, cu sediul la adresa Primaria Comunei Blagesti, str. Primariei, nr. 516, sat Blagesti, comuna Blagesti, jud. Bacau, cod postal 607065, anunta organizarea unei licitatii publice in vederea atribuirii contractelor de inchiriere a pajistilor permanente aflate in domeniul privat al UAT Comuna Blagesti. Durata inchirierii: 10 ani. Caietul de sarcini se obtine contracost la sediul UAT Comuna Blagesti. Data si ora limita depunere oferte: 09.05.2016, ora 09.59. Data si ora deschiderii ofertelor: 09.05.2016, ora 10.00. Durata pentru care ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor: 90 zile.

            Adresa la care se vor depune ofertele si se pot obtine informatii suplimentare despre organizarea licitatiei ( caiet de sarcini, garantii etc. ): Primaria Comunei Blagesti, str. Primariei, nr. 516, sat Blagesti, comuna Blagesti, jud. Bacau, cod postal 607065.”

 

 

Anunt_licitatie_pajisti.pdf (429614)