Licitatie publica in vederea atribuirii contractelor de inchiriere a pajistilor permanente

Licitatie publica in vederea atribuirii contractelor de inchiriere a pajistilor permanente
„U.A.T. Comuna Blăgești, cu sediul la adresa Primăria Comunei Blăgești, str. Primăriei, nr. 516, sat Blăgești, comuna Blăgești, jud. Bacău, cod poștal 607065, anunță organizarea unei licitații publice în vederea atribuirii contractelor de închiriere a pajiştilor permanente aflate în domeniul privat al UAT Comuna Blăgești. Durata închirierii: 10 ani. Caietul de sarcini se obține contracost de la sediul U.A.T. Comuna Blăgești. Data și ora limită depunere oferte: 30.05.2016, ora 09:59. Data și ora deschiderii ofertelor:  30.05.2016, ora 10:00. Durata pentru care ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor lor: 90 de zile.
Adresa la care se vor depune ofertele și obține informații suplimentare despre organizarea licitației (caiet de sarcini, garanții etc.): Primăria Comunei Blăgești, str. Primăriei, nr. 516, sat Blăgești, comuna Blăgești, jud. Bacău, cod poștal 607065.”

Anunt_licitatie_pajisti_v02.pdf (243430)