Masuri suplimentare privind gestionarea raspandirii cazurilor de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2

Masuri suplimentare privind gestionarea raspandirii cazurilor de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2

HOTĂRÂRE nr. 11 din 17.03.2020

pentru stabilirea unor masuri suplimentare pe baza evaluarii criteriilor prevazute la art. 4, alin. (4) din Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

 

Avand in vedere evaluarea tehnica elaborata la nivelul Grupul de suport tehnico-stiintific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei, pe baza criteriilor prevazute la art. 4, alin. (4) din Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei,

Tinand cont de evolutia epidemiologica la nivelul teritoriului Romaniei precum si de prognozele de crestere a numarului de cazuri de infectare in perioada imediat urmatoare cu coronavirusul SARS-CoV-2, aspecte ce necesita luarea unor noi masuri,

In conformitate cu prevederile art. 2. lit. a), art. 4, alin. (1), lit. c) si d), art. 8, alin. (1) din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 3, alin (1), lit. d) din H.G. nr. 758/2009 pentru punerea in aplicare a Regulamentului Sanitar International 2005,

In temeiul prevederilor art. 20, lit. l) din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 2, din HG nr. 94/2014 privind organizarea, functionarea si componenta Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta,

Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta adopta prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Avand in vedere toate aspectele rezultate din evaluarea prezentata, precum si prognoza de evolutie a infectiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2 in urmatoarea perioada, comitetul considera necesara adoptarea unor masuri suplimentare de prevenire si protectie astfel:

  • Suspendarea activitatii de servire si consum a produselor alimentare si bauturilor alcoolice si non-alcoolice, organizata de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, in spatiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locatiei, cu exceptia activitatilor de comercializare a produselor alimentare si bauturilor alcoolice si non-alcoolice, care nu presupun ramanerea clientilor in spatiile destinate acestui scop, precum cele de tip “drive-in”, “room-service” sau livrare la client;
  • Suspendarea tuturor activitatilor culturale, stiintifice, artistice, religioaase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear si de ingrijire personala, realizate in spatii inchise;
  • Interzicerea organizarii si desfasurarii oricarui eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane, in spatii deschise, iar pentru cele ce presupun participarea a maxim 100 de persoane, organizatorii sunt obligati sa dispuna masuri care sa asigure diatanta de minim 1 metru intre participanti;
  • Exceptarea conducatorilor de autovehicule de transport-marfa cu capacitatea maxima autorizata mai mare de 3.5 tone de la masurile de carantina sau izolare, daca la prezentarea in punctul de trecere a frontierei nu manifesta simptomatologie asociata infectiei cu coronavirusul SARS-CoV-2, au in dotare mijloace individuale de protectie (dezinfectant, manusi, masca pentru fata) si prezinta documente care atesta traseul de deplasare pana la destinatie;
  • Exceptarea ansamblelor si subansamblelor echipamentelor medicale fabricate in Romania pentru beneficiari din afara teritoriului national de la masura interzicerii exportului;
  • Suspendarea zborurilor efectuate de catre operatorii economici aerieni spre Spania si din Spania catre Romania, pentru toate aeroporturile din Romania si prelungirea masurii suspendarii zborurilor spre Italia si din Italia catre Romania.

Art. 2.       Se propune Guvernului Romaniei suplimentarea bugetului Serviciului Telecomunicatii Speciale, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, cu sumele si titlurile prevazute in solicitarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale nr. 291071 din 13.03.2020, anexata.

Art. 3.       Prezenta hotarare se comunica tuturor componentelor Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta, pentru punere in aplicare prin ordine si acte administrative ale conducatorilor acestora.

 

ORDONANTA MILITARA nr. 1 din 17 martie 2020

privind unele masuri de prima urgenta care privesc aglomerarile de persoane si circulatia transfrontaliera a unor bunuri
 

Aceasta a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 219 din 18 martie 2020 cu data intrarii in vigoare:
18 Martie 2020.
 


            Avand in vedere dispozitiile art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 2 si art. 4 alin. (2) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta la nivel national, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, tinand seama de evaluarea realizata de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, aprobata prin Hotararea nr. 11 din 17 martie 2020, pentru punerea in aplicare a dispozitiilor pct. 3-5 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 195/2020, in temeiul art. 20 lit. n) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul afacerilor interne emite urmatoarea ordonanta militara:

ART. 1
(1) Se suspenda activitatea de servire si consum al produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice, organizata de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, in spatiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locatiei.
(2) Este permisa organizarea, de catre entitatile prevazute la alin. (1), a activitatilor de comercializare a produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice, care nu presupun ramanerea clientilor in spatiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drive-in“, „room-service“ sau livrare la client.

ART. 2
Se suspenda toate activitatile culturale, stiintifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear si de ingrijire personala, realizate in spatii inchise.

ART. 3
(1) Se interzice organizarea si desfasurarea oricarui eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane, in spatii deschise.
(2) Organizatorii evenimentelor organizate si desfasurate in spatii deschise, ce presupun participarea a maximum 100 de persoane, sunt obligati sa dispuna masuri care sa asigure distanta de minimum 1 metru intre participanti.
ART. 4
(1) Conducatorii autovehiculelor de transport marfa cu capacitatea maxima autorizata mai mare de 3,5 t au obligatia ca, in punctul de trecere a frontierei, sa aiba asupra lor si sa poarte mijloace individuale de protectie, precum dezinfectant, manusi, masca pentru fata, precum si sa prezinte documente care atesta traseul de deplasare pana la destinatie.
(2) Conducatorii de autovehicule prevazuti la alin. (1), care sosesc din „zone rosii“ sau „zone galbene“ ori au tranzitat aceste zone, nu se supun masurilor de carantina sau izolare, daca la prezentarea in punctul de trecere a frontierei nu manifesta simptomatologie asociata COVID-19.

ART. 5
(1) Transportul dispozitivelor medicale si materialelor sanitare care asigura preventia si tratarea afectiunilor asociate COVID-19, precum si al medicamentelor cuprinse in Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata in Romania (Canamed), in vederea distribuirii in afara teritoriului Romaniei, este interzis.
(2) Transportul ansamblelor si subansamblelor de echipamente medicale, fabricate in Romania pentru beneficiari externi, nu se supune interdictiei prevazute la alin. (1).

ART. 6
Masurile de prima urgenta, prevazute la art. 1-5, se aplica pe toata durata starii de urgenta, in termen de 24 de ore de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

ART. 7
(1) Se suspenda toate zborurile efectuate de operatori economici aerieni spre Spania si din Spania catre Romania, pentru toate aeroporturile din Romania, pentru o perioada de 14 zile. Masura se aplica incepand cu data de 18 martie 2020, ora 18.00, ora Romaniei.
(2) Se prelungeste masura suspendarii zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Italia si din Italia catre Romania, pentru o perioada de 14 zile, incepand cu data de 23 martie 2020.
(3) Masurile prevazute la alin. (1) si (2) nu se aplica zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfa si corespondenta, umanitare sau care asigura servicii medicale de urgenta, precum si aterizarilor tehnice necomerciale.

ART. 8
(1) Se interzice persoanelor izolate la domiciliu, carantinate sau internate, ca masura de prevenire a raspandirii COVID-19, sa iasa din locatia in care acestea au fost plasate, fara aprobarea autoritatilor competente.
(2) Masura se aplica pe toata durata starii de urgenta, de la data aplicarii prezentei ordonante militare.

ART. 9
(1) Sunt abilitate sa asigure aplicarea si respectarea prevederilor prezentei ordonante militare:
a) Politia Romana, Jandarmeria Romana, politia locala, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului si conducatorii autoritatilor administratiei publice locale, pentru masurile prevazute la art. 1-3;
b) Politia de Frontiera Romana si directiile de sanatate publica, pentru masura prevazuta la art. 4;
c) Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pentru masura prevazuta la art. 5;
d) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, pentru masura prevazuta la art. 7;
e) Politia Romana, Jandarmeria Romana, Politia de Frontiera Romana, politia locala, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si structurile subordonate, directiile de sanatate publica si conducatorii autoritatilor administratiei publice locale, pentru masura prevazuta la art. 8.
(2) Nerespectarea masurilor de prima urgenta prevazute la art. 1-8 atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, in conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Personalul institutiilor prevazute la alin. (1) este imputernicit sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni, in conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 10
(1) Prezenta ordonanta militara se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se aplica de la data de 18 martie 2020.
(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel putin doua zile de la data prevazuta la alin. (1), despre continutul prezentei ordonante militare.


Ministrul afacerilor interne,
Marcel Ion Vela
Bucuresti, 17 martie 2020.
Nr. 1.

Hotararea CNSSU nr. 11 din 17.03.2020.pdf (561909)