NORMELE DE ECOCONDITIONALITATE OBLIGATORII PENTRU ACCESAREA SUBVENTIILOR

NORMELE DE ECOCONDITIONALITATE OBLIGATORII PENTRU ACCESAREA SUBVENTIILOR

APIA a publicat o serie masuri care trebuie sa fie cunoscute si respectate de orice fermier caree acceseaza subventii, acestea fiind obligatorii pentru primirea finantarii.
 
Aceste norme cuprind:
a) Cerintele legale in materie de gestionare (SMR)
b) Standardele privind Bunele conditii agricole si de mediu ale terenurilor (GAEC), grupate pe urmatoarele domenii:
- Mediu, schimbari climatice, bune conditii agricole ale terenurilor;

- Sanatatea publica, sanatatea animalelor si sanatatea plantelor;
- Bunastarea animalelor.
            In anexa la Ordinul MADR nr. 352/636/54/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt definite normele de ecoconditionalitate ce trebuie respectate de fermierii romani incepand cu 01.01.2019, incadrate pe urmatoarele domenii.

Domeniul: Mediu, schimbari climatice si bunele conditii agricole ale terenurilor
                    Aspectul: Apa
SMR 1 - Protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole;
GAEC 1 - Crearea/mentinerea benzilor tampon (fasiilor de protectie) in vecinatatea apelor de suprafata;
1. Se mentin fasiile de protectie existente pe terenurile agricole situate in vecinatatea zonelor de protectie a apelor de suprafata stabilite in conformitate cu prevederile legislatiei in domeniu. Latimea minima a fasiilor de protectie este de 1 m pe terenurile cu panta de pana la 12% si de 3 m pe terenurile cu panta mai mare de 12%, panta terenului fiind panta medie a blocului fizic
adiacent cursului de apa.
2. In cazul in care pe terenul agricol situat in vecinatatea zonelor de protectie a apelor de suprafata nu exista fasii de protectie, fermierul are obligatia infiintarii si mentinerii acestor fasii, in conformitate cu prevederile Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole.
 
GAEC 2 - Respectarea procedurilor de autorizare, in cazul utilizarii apei pentru irigatii in agricultura. Se respecta prevederile legale privind utilizarea apei pentru irigatii in agricultura.
 
GAEC 3 - Protectia apelor subterane impotriva poluarii cu substante periculoase enumerate in anexa la Directiva 80/68/CEE in versiunea acesteia aflata in vigoare in ultima zi a valabilitatii sale.

Este interzisa evacuarea directa in apele subterane a substantelor periculoase enumerate in Lista I si Lista II din anexa la Directiva
80/68/CEE in versiunea aflata in vigoare in ultima zi a valabilitatii sale, astfel cum sunt mentionate mai jos, care sunt utilizate in agricultura si se iau masuri de prevenire a poluarii apelor subterane prin evacuarea indirecta a substantelor periculoase utilizate in agricultura.
 
                     Aspectul: Sol si stoc de carbon
GAEC 4 - Acoperirea minima a solului: Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie sa fie acoperit cu culturi de toamna si/sau sa ramana
nelucrat dupa recoltare pe cel putin 20% din suprafata arabila totala a fermei.
 
GAEC 5 - Gestionarea minima a terenului care sa reflecte conditiile locale specifice pentru limitarea eroziunii;
1. Lucrarile solului, inclusiv semanatul, pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prasitoare, se efectueaza de-a lungul curbelor de nivel.
2. Se mentin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.
 
GAEC 6 - Mentinerea nivelului de materie organica din sol, inclusiv interdictia de a incendia miristile arabile.
1. Floarea-soarelui nu se cultiva pe acelasi amplasament mai mult de 2 ani consecutiv.
2. Este interzisa arderea miristilor si a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum si a vegetatiei pajistilor permanente.
 
                    Aspectul: Biodiversitate
SMR 2 - Conservarea pasarilor salbatice.
SMR 3 - Conservarea habitatelor naturale si a speciilor de fauna si flora salbatica.

Aspectul: Peisaj, nivelul minim de intretinere
GAEC 7 - Mentinerea particularitatilor peisajelor, incluzand arborii in aliniament, in grup sau izolati si terasele existente pe terenul agricol, inclusiv interzicerea taierii gardurilor vii si a arborilor in perioada de reproducere si crestere a pasarilor
salbatice, luand masuri pentru evitarea instalarii si extinderii speciilor de plante invazive pe terenul agricol.
1. Se mentin particularitatile peisajelor, incluzand arborii in aliniament, in grup sau izolati si terasele existente pe terenul agricol;
2. Se iau masuri pentru evitarea instalarii si extinderii speciilor de plante invazive pe terenul agricol;
3. Este interzisa taierea gardurilor vii si a arborilor in perioada de reproducere si crestere a pasarilor salbatice (perioada in care o specie de pasari depune oua, le cloceste si isi creste puii pana cand acestia sunt capabili sa zboare: 15 martie - 30 iunie).

Domeniul: Sanatate publica, sanatatea animalelor si sanatatea plantelor
                    Aspectul: Siguranta alimentara
SMR 4 - Principii si cerinte generale ale legislatiei alimentare si proceduri in domeniul sigurantei produselor alimentare;

SMR 5 - Interzicerea utilizarii anumitor substante cu efect hormonal sau tireostatic si a substantelor betaagoniste in cresterea animalelor.
 
                    Aspectul: Identificarea si inregistrarea animalelor
SMR 6 - Identificarea si inregistrarea suinelor;
SMR 7 - Identificarea si inregistrarea bovinelor;
SMR 8 - Identificarea si inregistrarea animalelor
din speciile ovina si caprina.

                    Aspectul: Bolile animalelor
SMR 9 - Prevenirea, controlul si eradicarea anumitor forme de encefalopatii spongiforme transmisibile (EST).
Aspectul: Produse de protectie a plantelor
SMR 10 - Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor.
 
Domeniul: Bunastarea animalelor
                    Aspectul: Bunastarea animalelor
SMR 11 - Norme minime privind protectia viteilor;
SMR 12 - Norme minime de protectie a porcinelor;
SMR 13 - Protectia animalelor de ferma.