Ovine / Caprine

Ovine / Caprine
 

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat Proiectul de Ordin privind modul de implementare, criteriile de eligibilitate şi termenii de referinţă pentru acordarea ajutoarelor naționale tranzitorii (ANT) în sectorul zootehnic.

Ordinul precizează criteriile de eligibilitate şi modelul de cerere la speciile bovine și ovine/caprine și a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită și producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate.

Condiţiile pentru acordarea ANT la ovine/caprine:

„Prima pentru schema prevăzută la art.1 lit.c) se acordă producătorilor agricoli menţionaţi la art. 1, crescători de ovine/caprine, pentru femelele de ovine şi/sau femelele de caprine identificate conform legislaţiei în domeniu, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) efectivul din exploataţie cu cod ANSVSA să fie de minimum 50 de capete de femele ovine/25 de capete de femele caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an la data de 30 martie a anului în care se face solicitarea primei;
b) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie înscris în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei;
c) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa/locația menţionată în cerere pe perioada de reținere de 90 de zile de la data-limită de depunere a cererii de plată;
d) să deţină registrul individual al exploataţiei în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004”

Pentru a beneficia de ajutoare, solicitanţii trebuie să depună cererea unică de plată pentru fiecare beneficiar pentru toate exploataţiile deţinute cu cod atribuit de la ANSVSA, în perioada 18 aprilie – 30 mai a anului pentru care se face solicitarea, la centrul judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pe a cărui rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale, însoțită de documente generale și documente specifice fiecărei categorii de animale în funcție de schema aplicată.

Mai multe detalii privind condiţiile de eligibilitate şi documentele necesare puteţi găsi pe site-ul MADR, la secţiunea Transparenţă – Proiecte de acte normative.