Planul de perfecționare profesionala a funcționarilor publici din cadrul Primariei comunei Blagesti

Planul de perfectionare prof_FP_2023.PDF (701276)

Publicat astazi, 27.04.2023

Ora, 13.00