Plan Urbanistic Zonal „Construire parc eolian 0,45 mw ..."

Plan Urbanistic Zonal „Construire parc eolian 0,45 mw ..."

UPDATE: 08_Raportul_Inf_Eol.docx (25810)

 

Primăria Comunei Blăgești anunță intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal „Construire parc eolian 0,45 mw, com. Blăgești, sat Blăgești, jud. Bacău – construire rețea de descărcare energie electrică 20 kv in punct de conexiune, construirea drumurilor de acces din drumul de exploatare, construire platforme macara, modernizare drumuri, organizare de șantier”.

Argumentare: Este necesară schimbarea parțială a funcțiunii terenului de amplasament în vederea realizării obiectivelor propuse.

Iniţiator: S.C. WPN S.R.L.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri  privind intenţia de elaborare a planului urbanistic zonal în termen de 7 zile de la data publicării acestui anunț.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: Oprea Gheorghe-Daniel, adresa: str. Aleea Școlii nr. 1, sat Blăgești, com. Blăgești, jud. Bacău,   telefon 0234.268.010, e-mail primaria_blagesti@yahoo.com; Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare. Răspunsul la observaţiile transmise va fi publicat pe pagina de internet www.primaria-blagesti.net începând cu a 8-a zi de la data publicării acestui anunț, timp de 3 zile; Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului: (metoda/scopul/perioada) publicare anunț  / informare și consultare / luna I, din ziua 1 până în ziua 7; notificare în scris proprietari teren / informare / luna I, între ziua 2 și ziua 3; publicare pe pagina de internet www.primaria-blagesti.net şi la sediul Primăriei Blăgești a rezultatelor informării şi consultării, a observaţiilor şi sugestiilor publicului şi a răspunsului la acestea / informare / luna I, ziua a 8-a; informare în scris a proprietarilor ale căror imobile sunt direct afectate de propunerile PUZ şi care au trimis opinii, cu privire la observaţiile  primite şi răspunsul argumentat la acestea / informare / luna I, ziua a 8-a.

Publicat astazi, 11.08.2022

Ora, 09.00