GRATUIT: Planurile cadastrale ale tuturor imobilelor, deschiderea cărților funciare, precum și certificatele de moștenitor pentru succesiunile nedezbătute vor fi gratuite.

GRATUIT: Planurile cadastrale ale tuturor imobilelor, deschiderea cărților funciare, precum și certificatele de moștenitor pentru succesiunile nedezbătute vor fi gratuite.
 

 

Planurile cadastrale ale tuturor imobilelor, deschiderea cărților funciare, precum și certificatele de moștenitor pentru succesiunile nedezbătute vor fi gratuite.

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară prevede realizarea gratuită a planurilor cadastrale ale tuturor imobilelor, deschiderea cărților funciare, precum și certificatele de moștenitor pentru succesiunile nedezbătute. În România, peste 90% din terenul agricol nu este înscris în Cartea Funciară, ceea ce împiedică vânzarea lui pentru a se putea creşte suprafaţa parcelelor. Statisticile spun că mai puţin de 10% din parcelele agricole sunt înregistrate şi 80% din ferme sunt cu caracter de subzistenţă.

Potrivit noului proiect, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară este instituţia responsabilă de implementarea programului, iar costurile sunt suportate din veniturile proprii ale ANCPI, fonduri externe rambursate prin Programul Operaţional Regional îm cuantum de peste 300 milioane euro sau instituțiile administrativ teritoriale care vor dori să participe cu cofinanțare sau cu fonduri din bugetele locale.

Obiectivul programului este întocmirea documentaţiilor cadastrale pentru înregistrare sistematică gratuită a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară atât în mediul urban, cât şi în cel rural. Notarii publici se vor ocupa de eliberarea certificatelor pentru înscrierea posesorilor ca proprietari, în cadrul  succesiunilor nedezbătute.

Perioada de implementare a programului este 2015-2023.

Beneficiarii trebuie să ştie că vor fi gratuite atât măsurătorile, cât şi întabularea şi eliberarea certificatelor de moştenitori în cadrul succesiunilor nedezbătute.