PNDR 2014-2020: Au fost publicate spre consultare Ghidurile Solicitantului pentru 3 masuri!

PNDR 2014-2020: Au fost publicate spre consultare Ghidurile Solicitantului pentru 3 masuri!
 

 

MADR a publicat versiunile consultative ale Ghidului Solicitantului pentru submasurile 4.1 (Investitii in exploatatii agricole) si 6.1 (Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri) prin care sunt stabilite conditiile si criteriile accesarii fondurilor europene acordate prin PNDR 2014 – 2020 pentru activitatile prevazute in aceste forme de finantare. Totodata a mai fost publicat si Ghidul Solicitantului pentru Masura 19 - submasura 19.1 (Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor pentru dezvoltare locala).

Ghidurile Solicitantului pot fi consultate de catre potentialii solicitanti, pe care ii asteptam sa formuleze propuneri de modificare si observatii. Toate aceste solicitari vor intra in analiza departamentelor de specialitate din cadrul Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale pentru a verifica oportunitatea includerii in versiunea finala a Ghidurilor Solicitantului, a declarat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Prin intermediul subMasurii 4.1 – Investitii in exploatatii agricole, vor primi sprijin financiar nerambursabil investitiile pentru cresterea competitivitatii exploatatilor agricole in vederea infiintarii si modernizarii fermelor, in special cele de dimensiuni medii si asocieri de ferme mici si medii, inclusiv dotarea cu utilaje si echipamente performante in raport cu structura agricola actuala.


Prin subMasura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri se acorda fonduri nerambursabile pentru a sustine stabilirea pentru prima data a tinerilor fermieri ca sefi unici ai unei exploatatii agricole.


 

https://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files//Stiri/00016381/iqgvq_GS_masura-4-submasura-4.1_consultare_publica.pdf

https://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files//Stiri/00016381/5euvl_GS_masura-6-submasura-6.1_consultare_publica.pdf

https://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files//Stiri/00016381/6y9ej_ghidul-solicintantului-masura-19-sub-masura-19.1-versiunea-consultativa.pdf