Protectia copilului

 

 

1.Baza legislativa

 • Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.

2.Atributii

 • Monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrativ teritoriala precum si modul de respectare a drepturilor copilului;
 • Efectueaza anchete sociale pentru depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de parintii sai, precum si prevenirea comportamentelor abuzive ale parintilor si a violentei in familie;
 • Intocmeste planul de servicii ce are ca obiectiv prevenirea separarii copilului de parintii sai si poate avea ca finalitate transmiterea catre Directia Generala de Asistenta Sociala Bacau a cererii de instituire a unei masuri de protectie speciala cum ar fi:
  • plasament;
  • plasament in regim de urgenta;
  • supraveghere specializata.
 • Planul se intocmeste numai daca dupa acordarea serviciilor prevazute in acest plan se constata ca mentinerea copilului alaturi de parintii sai nu este posibila;
 • Colaboreaza cu D.G.A.S.P.C. Bacau in domeniul protectiei copilului si transmit acesteia toate informatiile solicitate din acest domeniu precum si alte institutii de specialitate;
 • Urmareste evolutia dezvoltarii copilului si modul in care parintii acestuia isi exercita drepturile si isi indeplinesc obligatiile cu privire la copilul care a beneficiat de o masura de protectie speciala si a fost reintegrat in familie;
 • Viziteaza periodic familiile si copiii care beneficiaza de servicii si prestatii;
 • Asigura consilierea si informarea familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligatiilor acestora, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local.

3.Acte necesare intocmirii dosarului de plasament familial

 • Cerere;
 • Copii xerox dupa actele de stare civila ale solicitantilor (BI,certificat de casatorie, certificat de nastere);
 • Copii xerox dupa certificatul de nastere al copilului (copiilor);
 • Adeverinte medicale pentru solicitanti;
 • Adeverinte de venituri pentru solicitanti sau, daca este cazul cupoane de pensie;
 • Adeverinte de la scoala si caracterizare pentru copil.