Rabla local 2023

Rabla local 2023

Programul Rabla local 2023 vine în ajutorul cetățenilor care vor să își caseze mașinile mai vechi de 15 ani și să primească în schimb suma de 3.000 de lei. Programul nu condiționează proprietarii mașinilor să își cumpere în schimb alt vehicul nou. 

Informații pentru persoanele cu domiciliul pe raza Comunei Blăgești din județul Bacău și care doresc să se înscrie în Programul privind casarea autovehiculelor uzate (RABLA LOCAL), denumit în continuare Programul
 
    Administrația Fondului pentru Mediu a publicat lista localităților care beneficiază de finanțare în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate pe pagina de internet https://www.afm.ro/casare_auto_uzate-cereri_aprobate.php. Comuna Blăgești este inclusă în Program și este nominalizată la rândul 373, număr dosar RLOC01202310400408, sume alocate pentru casarea a 100 de autovehicule.
 
1. Înscrierea solicitantului de finanţare se face DOAR în aplicaţia informatică de pe pagina de internet a Administrației Fondului pentru Mediu (www.afm.ro), la o dată ulterioară. Vă rugăm să consultați pagina de internet www.afm.ro secţiunea Programe de finanţare.
2. Se pot înscrie doar solicitanţii de finanţare care au domiciliul în raza Comunei Blăgești, în limita a 240.000 lei.
3. Înscrierea solicitanţilor de finanţare se face doar prin completarea unor câmpuri predefinite ale aplicaţiei informatice. Documentele care atestă eligibilitatea vor fi transmise de solicitantul de finanţare către Primăria Comunei Blăgești, ulterior înscrierii, conform procedurii şi termenelor stabilite de aceasta.
4. Un solicitant de finanţare se poate înscrie o singură dată în cadrul acestei sesiuni, pentru casarea uneia sau mai multor autovehicule uzate (prima de casare este de 3.000 lei pentru fiecare autovehicul).
5. După finalizarea înscrierii, AFM transmite Primăriei Comunei Blăgești lista solicitanţilor de finanţare care solicită stimulentul pentru casare, prin poşta electronică.
6. Primăria Comunei Blăgești încheie contract de finanţare doar cu solicitanţii de finanţare care:
a. sunt menţionaţi în lista transmisă de către AFM;
b. întrunesc criteriile de eligibilitate prevăzute în Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2261/2022 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul;
c. îşi exprimă acordul privind participarea în Program;
d. deţin autovehicule uzate ce întrunesc condiţiile de eligibilitate prevăzute în Ordin;
7. Primăria Comunei Blăgești acordă suma de 3.000 de lei, cu titlu de stimulent pentru casare, numai după:
a. încheierea contractului de finanţare cu solicitantul stimulentului;
b. casarea autovehiculului uzat, numai prin intermediul colectorilor autorizaţi1;
c. radierea autovehiculului uzat din circulaţie şi din evidenţa fiscală a Primăriei Comunei Blăgești.
 
1 Se verifică în situl www.afm.ro: operatori_economici_colectori_28.08.2008.xls (afm.ro), https://www.afm.ro/main/programe/psipan/2008/etapa1/lista_operatori_economici_colectori.pdf.
 
Criterii de eligibilitate a solicitantului de finanţare
pentru înscrierea în
Programul privind casarea autovehiculelor uzate – RABLA LOCAL
1.
este persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a Comunei Blăgești, CIF 4834777
2.
deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puţin 5 ani şi se află în evidenţele fiscale ale Comunei Blăgești, CIF 4834777, cu excepţia persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale
3.
În situaţia în care solicitantul de finanţare este proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale, acesta va depune la delegat declaraţia pe propria răspundere conform căreia autovehiculul uzat nu a fost folosit de coproprietari/fostul proprietar atât în cadrul Programului, cât şi pentru proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020 - 2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020 - 2024
4.
În situaţia în care autovehiculul uzat este deţinut în coproprietate, solicitantul de finanţare va depune la delegat şi acordul scris al coproprietarilor privind participarea în cadrul Programului
Coproprietar 1
Coproprietar 2
. . .
Coproprietar n
5.
nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare
6.
nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020 - 2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020 - 2024, pentru acelaşi autovehicul uzat cu care participă în Program
7.
nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă
8.
se angajează să predea spre casare şi să radieze din circulaţie şi din evidenţele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare
9.
se angajează că nu va achiziţiona un autoturism cu norma de poluare Euro 5 şi/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.
 
Criterii de eligibilitate autovehicul
pentru înscrierea în
Programul privind casarea autovehiculelor uzate – RABLA LOCAL
 
1.
este înregistrat în evidenţele fiscale ale Comunei Blăgești, CIF 4834777
2.
la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricaţiei; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricaţiei, se consideră an de fabricaţie anul înmatriculării
3.
are norma de poluare:
Euro 3
Euro 2
Euro 1
Noneuro
4.
conţine componentele esenţiale:
motor
transmisie
tren de rulare
caroserie
echipamente electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie
În cazul în care cel puțin unul dintre criterii nu este îndeplinit, autovehiculul NU este eligibil pentru înscrierea în Program și cererea este respinsă.
Informații pentru persoanele cu domiciliul pe raza Comunei Blăgești din județul Bacău și care doresc să se înscrie în Programul privind casarea autovehiculelor uzate (RABLA LOCAL), denumit în continuare Programul
Administrația Fondului pentru Mediu a publicat lista localităților care beneficiază de finanțare în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate pe pagina de internet https://www.afm.ro/casare_auto_uzate-cereri_aprobate.php. Comuna Blăgești este inclusă în Program și este nominalizată la rândul 373, număr dosar RLOC01202310400408, sume alocate pentru casarea a 100 de autovehicule.
1. Înscrierea solicitantului de finanţare se face DOAR în aplicaţia informatică de pe pagina de internet a Administrației Fondului pentru Mediu (www.afm.ro), la o dată ulterioară. Vă rugăm să consultați pagina de internet www.afm.ro secţiunea Programe de finanţare.
2. Se pot înscrie doar solicitanţii de finanţare care au domiciliul în raza Comunei Blăgești, în limita a 240.000 lei.
3. Înscrierea solicitanţilor de finanţare se face doar prin completarea unor câmpuri predefinite ale aplicaţiei informatice. Documentele care atestă eligibilitatea vor fi transmise de solicitantul de finanţare către Primăria Comunei Blăgești, ulterior înscrierii, conform procedurii şi termenelor stabilite de aceasta.
4. Un solicitant de finanţare se poate înscrie o singură dată în cadrul acestei sesiuni, pentru casarea uneia sau mai multor autovehicule uzate (prima de casare este de 3.000 lei pentru fiecare autovehicul).
5. După finalizarea înscrierii, AFM transmite Primăriei Comunei Blăgești lista solicitanţilor de finanţare care solicită stimulentul pentru casare, prin poşta electronică.
6. Primăria Comunei Blăgești încheie contract de finanţare doar cu solicitanţii de finanţare care:
a. sunt menţionaţi în lista transmisă de către AFM;
b. întrunesc criteriile de eligibilitate prevăzute în Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2261/2022 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul;
c. îşi exprimă acordul privind participarea în Program;
d. deţin autovehicule uzate ce întrunesc condiţiile de eligibilitate prevăzute în Ordin;
7. Primăria Comunei Blăgești acordă suma de 3.000 de lei, cu titlu de stimulent pentru casare, numai după:
a. încheierea contractului de finanţare cu solicitantul stimulentului;
b. casarea autovehiculului uzat, numai prin intermediul colectorilor autorizaţi1;
c. radierea autovehiculului uzat din circulaţie şi din evidenţa fiscală a Primăriei Comunei Blăgești.
1 Se verifică în situl www.afm.ro: operatori_economici_colectori_28.08.2008.xls (afm.ro), https://www.afm.ro/main/programe/psipan/2008/etapa1/lista_operatori_economici_colectori.pdf.