RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI REFERITOR LA ELABORAREA Planului Urbanistic Zonal „Zona Unități Zootehnice”

AVIZAT,

PRIMARUL COMUNEI BLĂGEȘTI

LAURENȚIU MUNTEANU

 

România

Judeţul Bacău

U.A.T. Comuna Blăgesti

Primăria Comunei Blăgești

Compartiment Urbanism și Achiziții

Nr. 2847din 25.03.2016

 

 

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

REFERITOR LA

 elaborarea Planul Urbanistic Zonal „Zona Unități Zootehnice”

inițiat de investitorul privat S.C. RUSTRANS S.R.L.

 

 

 

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism și Regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Blăgești nr. 37/28.08.2013.

 • Responsabili cu informarea și consultarea cetățenilor din partea U.A.T. Comuna Blăgești:
  • Oprea Gheorghe-Daniel, consilier în cadrul Compartimentului Urbanism și Achiziții;
  • Poiană Valentin – consilierul Primarului, persoana responsabilă cu relațiile publice (informarea publică);
 • Inițiator S.C. RUSTRANS S.R.L.
 • Proiectant S.C. ARHIPROIECT S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu planificarea stabilită prin documentul de planificare a procesului de participare a publicului la elaborarea Planului Urbanistic Zonal „Zona Unități Zootehnice”, document înregistrat la Primăria Comunei Blăgești sub nr. 2435 din 15.03.2016, astfel:

 • Intenția De Elaborare Plan Urbanistic Zonal „Zona Unități Zootehnice” a fost anunțată prin afișare la sediul U.A.T. Comuna Blăgești, prin publicare pe situl https://www.primaria-blagesti.net, prin publicare în presa locală și prin panou rezistent la intemperii montat în zona de studiu, conform proceselor verbal de afișare nr. 2469/2016, 2509/2016, extraselor din cotidianul local,listării din site anexate;
 • Consultarea Asupra Propunerilor Preliminare Plan Urbanistic Zonal „Zona Unități Zootehnice” a fost anunțată prin afișare la sediul U.A.T. Comuna Blăgești, , prin publicare pe situl https://www.primaria-blagesti.net, conform procesului verbal de afișare nr. 2469 din 16.03.2016 anexat și listării din site anexate;
 • Planul Urbanistic Zonal „Zona Unități Zootehnice” a fost afișat pe situl https://www.primaria-blagesti.netconform procesului verbal de afișare nr. 2469 din 16.03.2016 și listării din site anexate.

 

 

Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul:

 

 1. datele şi locurile tuturor întâlnirilor la care cetăţenii au fost invitaţi să dezbată propunerea solicitantului: dezbatere publică pentru informare organizată în data de 24.03.2016 la sediul Primăriei Comunei Blăgești, ora 10:00, cu durata de 2 ore;
 2. În data de 24.03.2016 nu a fost prezent nici un cetățean al comunei Blăgești la dezbaterea publică organizată.
 3. conţinutul, datele de transmitere prin poştăşi numărul trimiterilor poştale, inclusiv scrisori, invitaţii la întâlniri, buletine informative şi alte publicaţii – nu au fost transmiteri prin poștă deoarece terenul care face obiectul PUZ-ului face parte dintr-o parcelă ce aparține strict proprietății private a inițiatorului, investitorul privat S.C. RUSTRANS S.R.L.;
 4. localizarea rezidenţilor, proprietarilor şipărţilor interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise: nu sunt alte părți interesate în afară de S.C RUSTRANS S.R.L. deoarece Planul Urbanistic Zonal „Zona Unități Zootehnice” se referă la o zonă ce aparține strict proprietății private a inițiatorului, investitorul privat S.C. RUSTRANS S.R.L., conform Certificatelor de Urbanism emise de Consiliul Județean Bacău 224, 225 și 226 din 06.07.2015;
 5. numărul persoanelor care au participat la acest proces: Nu au fost persoane interesate.
 6. Toate documentele au fost puse la dispoziția publicului la sediul Primăriei Comunei Blăgești și pe situl https://www.primaria-blagesti.net, începând cu data de 16.03.2016 - 25.03.2016.

 

Referitor la propunerile preliminare pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal „Zona Unități Zootehnice”, până la data de 25.03.2016 nu au fost transmise la sediul U.A.T. Comuna Blăgesti sesizări, observații, comentarii.

Prezentul raport va fi făcut public prin grija U.A.T. Comuna Blăgești prin:

 

Prezentul Raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Blăgești nr. 37/28.08.2013și modificat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Blăgești nr. 22/22.03.2016.

 

Anexăm prezentului raport, în copie, următoarele documente:

 • proces verbal de afișare nr. 2469/2016
 • proces verbal de afișare nr. 2509/2016
 • extrase din cotidianul local „Deșteptarea”
 • listare din site www.primaria-blagesti.net.
 • Poza afiș Intenție De Elaborare Plan Urbanistic Zonal „Zona Unități Zootehnice”;
 • Poza panou Intenție De Elaborare Plan Urbanistic Zonal „Zona Unități Zootehnice”;
 • Poza afiș Consultare Asupra Propunerilor Preliminare Plan Urbanistic Zonal „Zona Unități Zootehnice”.

 

Responsabili cu informarea și consultarea cetățenilor din partea U.A.T. Comuna Blăgești:

 • Oprea Gheorghe-Daniel
 • Poiană Valentin

 

Inițiatorul: S.C. RUSTRANS S.R.L., prin reprezentant Gabor Daniel

 

03_Raportul PUZ_ZUZ.docx (24069)