Recensamantul general agricol: 10 mai - 31 iulie 2021

Recensamantul general agricol: 10 mai - 31 iulie 2021

Perioada de colectare a datelor: 10 mai – 31 iulie 2021

Metoda de colectare a datelor: interviu față în față cu capul/şeful exploataţiei agricole sau cu o altă persoană din cadrul acesteia, care poate furniza informaţiile solicitate.Datele vor fi înregistrate electronic, utilizând o aplicație IT de colectare a datelor (chestionar electronic) instalată pe un echipament IT portabil (tabletă).

Datele și informațiile colectate la recensământul general agricol 2020 caracterizează structura exploatațiilor agricole din România în condiții de comparabilitate metodologică la nivel european și răspund atât cerințelor naționale, cât și celor europene.

Datele sunt structurate pe capitole și se referă la:
- Informații generale privind exploatația agricolă – localizarea exploatațiilor agricole în teritoriu, statutul juridic al exploatațiilor agricole, date de identificare;
- Modul de utilizare a terenului (anul agricol 2019 – 2020) – pe tipuri de culturi agricole și pe categorii de suprafețe (teren arabil, grădini familiale, pășuni și fânețe permanente, culturi permanente, suprafața agricolă utilizată în sere și solarii)
- Efective de animale (la 31 decembrie 2020) – structurate pe principalele specii de animale, pe categorii de greutate, destinație și vârste
- Adăposturi pentru animale (la 31 decembrie 2020) – structurate pentru principalele specii de animale;
- Utilizarea nutrienților și gestionarea dejecțiilor animaliere (anul calendaristic 2020) – modul de utilizare, aplicare și stocare;
- Agricultură ecologică (sector vegetal – anul agricol 2019 - 2020 și sector animalier – la 31 decembrie 2020) – pentru culturile principale și specii de animale, certificate ecologic și aflate în conversie, conform legislației în vigoare;
- Persoane care au lucrat în agricultură (anul agricol 2019 – 2020) – toate persoanele care au desfășurat activități agricole în perioada de referință, total număr de zile lucrate;
- Alte activități aducătoare de venituri (anul agricol 2019 – 2020) – activitățile care se desfășoară, pe lângă cele agricole, în cadrul exploatațiilor agricole și care reprezintă sursă de venit;
- Dezvoltare rurală (ultimii 3 ani) – metodele detaliate privind dezvoltarea rurală;
- Alte informații – suprafața agricolă utilizată, proprietate a cetățenilor străini (anul agricol 2019 – 2020), informații generale privind vânzări de produse agricole către diferite segmente de piață, distribuția suprafeței agricole utilizate (anul agricol 2019 – 2020) pe județe, completitudinea chestionarului.