Rețelele de alimentare cu apă și canalizare în Comuna Blăgești au fost proiectate și vor fi construite cu fonduri nerambursabile

Rețelele de alimentare cu apă și canalizare în Comuna Blăgești au fost proiectate și vor fi construite cu fonduri nerambursabile

UPDATE 27.09.2023: Prin HCL nr. 64/27.09.2023 au fost inventariate si puse la dispozitia SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA strazile care vor fi afectate de reteaua de alimentare cu apa si canalizare din comuna Blagesti/Bacau din cadrul "Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Bacau".

strazi afectate de apa-canal Blagesti - Bacau.PDF (1782097)

UPDATE: In acest moment, dupa deschiderea ofertelor, ne aflam in faza de evaluare a acestora. Dupa stabilirea ofertei castigatoare, vor incepe lucrarile efective la proiectul privind extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Blagesti, Buhusi si Racova! 

Prezentare proiect:
- denumire: „Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Buhuși, Blăgești și Racova”;
- obiectiv de investiții ce va asigura alimentarea cu apă și canalizarea pentru toată Comuna Blăgești;
- are finanțare asigurată prin fonduri neramburabile (denumite generic fonduri europene) în proporție de 98,12% - asigurate de Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa prioritară 3: Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, OS 3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației;
- face parte din „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020” menționat în cadrul POIM, în tabelul nr. 27, la pag. 309 din documentul Program Operațional Infrastructura Mare versiunea 1.3, cu denumirea „3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacau”;
- pe raza Comunei Blăgești vor fi construite următoarele:

o o stație de clorare Qtr=18 l/s;
o rezervoare de înmagazinare V=2x500 mc;
o 42,037 km rețea de distribuție;
o 2.423 branșamente apă;
o 5 statii de repompare tip booster în rețea;
o 38,294 km conducte de canalizare;
o 2.340 de racorduri canalizare;
o 21 stații de pompare apă uzată;
o 12,370 km conducte de refulare;

- 98.653.034,38 lei, fără TVA - valoarea investițiilor aferente Comunei Blăgeşti în anul 2020, la momentul finalizării și aprobării Studiului de Fezabilitate (documentație obligatorie pentru implementarea proiectelor de investiții publice și nu opțională) valoare majorată în anul curent la 113.435.837,00 lei fără TVA;
- 1.854.677,05 lei, fără TVA contribuția proprie de 1,88 % din valoarea eligibilă a investițiilor aferente Comunei Blăgeşti (participarea Consiliului Local Blăgeşti la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014 – 2020);

- lucrările de construire nu au început deoarece contractul de lucrări nu a fost încheiat. Procedura de achiziție (Licitație deschisă) a lucrărilor a fost inițiată prin publicarea anunțului pe site-ul www.e-licitatie.ro (și anulată automat de sistemul electronic al achizițiilor publice) de patru ori pentru că nu a fost depusă nici o ofertă de la data publicării anunțului și până la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor:

o inițiere în data de 04.09.2021 - anulare în data limită de depunere a ofertelor, 18.11.2021, ora 15:00. Anunțul are numărul CN1034474 și poate fi studiat la adresa https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/contract-notices/list/2/1;
o inițiere în data de 28.11.2021 - anulare în data limită de depunere a ofertelor, 01.02.2022, ora 15:00. Anunțul are numărul CN1037270 și poate fi studiat la adresa https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/contract-notices/list/2/1;
o inițiere în data de 16.07.2022 - anulare în data limită de depunere a ofertelor, 15.09.2022, ora 15:00. Anunțul are numărul CN1045022 și poate fi studiat la adresa https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/contract-notices/list/2/1;
o inițiere în data de 21.01.2023 – anulare în data limită de depunere a ofertelor, 06.03.2023, ora 15:00,. Anunțul are numărul CN1051332 și poate fi studiat la adresa https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/contract-notices/list/2/1.

În data de 22.03.2023 a fost publicat în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice – SEAP (www.e-licitație.ro) și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene – JOUE (https://ted.europa.eu/) un nou anunț de organizare a licitației deschise pentru atribuirea contractului de lucrări de construire a sistemului de alimentare cu apă și canalizare în comuna Blăgești:
- denumire: „BC CL -04 – Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Buhusi, Blagesti si Racova”
- lucrări în valoare de 168.179.973,00 lei fără TVA.
Anunțul are numărul CN1053321 pe situl www.e-licitație.ro la adresa https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/contract-notices/list/2/1, în valoare de 168.179.973,00 lei fără TVA.

Orice alte informații pot fi obținute după transmiterea unei cereri în scris, pe adresa Primăriei Comunei Blăgești: sat Blăgești, com. Blăgești, str. Aleea Școlii, nr. 1, jud. Bacău, cod 607065, e-mail: primaria_blagesti@yahoo.com. Facem observația că cererile transmise prin intermediul poștei electronice trebuie semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul transmiterii cererii, semnătură generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.