Rezultat interviu

Rezultat interviu

ANUNŢ

privind rezultatul la interviul

examenului/concursului de promovare  în clasă a funcționarilor publici  din cadrul

Compartimentului Buget, Finanțe, Contabilitate, Salarizare, Impozite și Taxe

 

3_Anunt rezultat proba interviu_dec_2021.docx (14798)

Publicat astazi, 21.12.2021

Ora, 10.40