S-au platit subventiile pentru ovine

S-au platit subventiile pentru ovine
 

 

S-au platit subventiile pentru ovine

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a efectuat plata aferenta Ajutorului national tranzitoriu – schema cuplata de productie in sectorul ovine/caprine pentru anul de cerere 2014.

Ajutorul national tranzitoriu in sectorul zootehnic – schema cuplata de productie in sectorul ovine/caprine se acorda producatorilor agricoli, crescatori de ovine/caprine, pentru femelele de ovine si/sau femelele de caprine identificate conform legislatiei in domeniu si care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) efectivul din exploatatie cu cod Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor este de minimum 50 de capete de femele ovine/25 de capete de femele caprine, care au implinit varsta de minimum un an la data de 30 martie a anului in care se face solicitarea primei;
b) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicita prima este inscris in RNE la data solicitarii primei;
c) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicita prima este menţinut in exploatatie la adresa/locatia mentionata in cerere pe perioada de retinere de 100 de zile de la data-limita de depunere a cererii de plata;
d) detine registrul individual al exploatatiei in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare si de inregistrare a animalelor din speciile ovina si caprina si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 si a Directivelor 92/102/CEE si 64/432/CEE.