Serviciul de Alimentare cu Apă și Canalizare a Comunei Blăgești

Serviciul de Alimentare cu Apă și Canalizare a Comunei Blăgești

La solicitarea concesionarului Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare a Comunei Blăgești, S.C. CRAB S.A. Bacău, Primarul Comunei Blăgești a emis Avizul favorabil al Primarului, Acordul Prealabil favorabil pentru întocmirea documentației pentru autorizare și a documentației de execuție și Autorizația de Amplasare și de Acces în zona drumului public necesare investiției "CL 4 – EXTINDEREA ȘI REABILITAREA REȚELELOR DE DISTRIBUȚIE A APEI ȘI A REȚELELOR DE CANALIZARE ÎN BUHUȘI, BLĂGEȘTI ȘI RACOVA".