SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE “TRANSGAZ” SA ANUNTA INCEPEREA EXECUTARII LUCRARILOR

SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE “TRANSGAZ” SA ANUNTA INCEPEREA EXECUTARII LUCRARILOR

    Incepand cu data afisarii prezentei, pentru intreaga durata de executie a lucrarilor, respectiv 18 luni, in exercitarea drepturilor de uz si de servitude conferite de Legea nr. 185/2016 privind masurile necesare implementarii proiectelor de importanta nationala in domeniul gazelor naturale, vor fi desfasurate operatiuni precum: desfiintarea culturii existente si/sau desfiintare instalatii aferente (daca este cazul), decopertare sol, efectuare de sapaturi, operatiuni de constructii si montaj, acoperire sapaturi, aducerea terenului la starea initiala.

    Proprietarii ale caror suprafete vor fi afectate de lucrari vor primi indemnizatii conform tabelului anexat.

Publicat astazi, 07.05.2020

Anunt.PDF (3974265)
Suprafete afectate de lucrari _ Indemnizatii.PDF (4793378)

Solicitare_conventie_indemnizatie.PDF (710421)
Solicitare_plata_despagubiri.PDF (682389)