Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri.	Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

 

Programul National de Dezvoltare Rurala
Deschidere estimata: Luna Martie 2016.
Finantari pentru start-up-uri: da.

PNDR va deschide, la fel ca si in 2015, un numar de 6 linii de finantare interesante pentru beneficiarii privati.

Primele masuri cu care se va deschide perioada de programare a anului 2016 vor fi 6.1 ”Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” si 6.3 ”Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, acestea urmand sa fie lansate la sfarsitul lunii martie.

 

Submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de sprijinire a stabilirii pentru prima dată a tinerilor fermieri ca șefi/ conducători unici ai unei exploatații agricole.

 

OBIECTIVELE submăsurii 6.1:

· Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/conducători de exploataţie, fiind încurajați să devină competitivi, să se asocieze, să participe la lanţurile alimentare integrate;

·  Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă;

·  Crearea posibilității tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștinte de bază, în vederea instalării ca şefi/ conducători ai exploatației agricole.

 

BENEFICIARII:

· Tinerii fermieri în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole

· Persoanele juridice în care un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 care se instalează împreună cu alți tineri fermieri și care exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, beneficii și riscuri financiare în cadrul exploatației respective

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de maximum 50.000 Euro:

· va fi acordat sub formă de primă în două tranșe, astfel:

 -  75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare

 -  25% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare;

GHIDUL_SOLICITANTULUI_pentru_subMasura_6.1.pdf (627003)

 

Submăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

OBIECTIVELE submăsurii 6.3:

 

· Îmbunătățirea managementului exploatației agricole;

· Orientarea spre piață a exploatațiilor agricole de mici dimensiuni;

BENEFICIARII:

· Fermierii, care dețin în proprietate sau folosință o exploatație agricolă încadrată în categoria de fermă mică* pentru o perioadă de minimum 10 ani:

* Dimensiunea unei ferme mici este cuprinsă între 8.000 – 11.999 SO (valoarea producției standard)

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL este de maxim 15.000 Euro pentru o exploatație agricolă:

· se acordă în două tranșe astfel::

– 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
– 25% din cuantumul sprijinului în maximum 3 ani de la primirea deciziei de finanțare;

· se va acorda pe o perioadă de 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplică doar pentru sectorul pomicol)