Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

A fost publicată versiunea finală a Ghidului Solicitantului pentru

submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță publicarea versiunii finale a Ghidului Solicitantului pentru submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Aceasta poate fi consultată pe pagina de internet a AFIR, www.afir.info, secțiunea Investiții PNDRsm 6.1.

Beneficiarii submăsurii sunt tinerii fermieri care se instalează pentru prima oară ca unic șef al exploatației agricole. De asemenea, beneficiază de fondurile submăsurii persoanele juridice cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.

În cadrul acestei sesiuni de depunere de proiecte, vor beneficia de alocare distinctă tinerii cetățeni români din afara granițelor țării care se instalează ca șefi/ manageri ai exploatației și care îndeplinesc cel puțin una dintre condițiile următoare:

  • au absolvit în ultimul an calendaristic dinaintea depunerii cererii de finanțare un program de studiu în domeniul agricol: postuniversitar, universitar, preuniversitar atât din țări membre UE cât și din țări terțe UE;
  • au avut un loc de muncă atât în țări membre UE cât și din tări terțe UE în domeniul agricol, cel puțin 3 luni în ultimul an dinaintea depunerii cererii de finanțare.

Exploatația pentru care se solicită finanțarea trebuie să aibă o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO[1], să fie înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică și să fie înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare de la APIA, în Registrul agricol și/sau în Registrul exploatațiilor de la ANSVSA.

Sprijinul public nerambursabil este de 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 SO. și 50.000 SO și de 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 SO și 29.999 SO.[1] SO = Standard Output, ceea ce reprezintă Valoarea Producţiei Standard; calculul SO se realizează pe baza coeficienţilor din Cererea de finanțare, conform tabelului de SO, anexat la Ghidul solicitantului sau prin consultarea aplicației disponibile pe pagina de internet a AFIR (www.afir.info), respectiv https://so.afir.info/

 

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de sumă forfetară în două tranșe. Astfel, 75% din cuantumul sprijinului se acordă la semnarea Contractului de finanțare și 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de implementarea corectă a Planului de afaceri, fără a depăși trei ani (cinci ani pentru exploatațiile pomicole), de la semnarea contractului de finanțare.

Sprijinul va fi acordat pentru facilitarea începerii activităților agricole pentru instalarea tânărului fermier într-o exploataţie agricolă, pe baza Planului de afaceri. Pot fi eligibile toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri indiferent de natura acestora, respectând condiţiile prevăzute în Ghidul Solicitantului şi în Fişa tehnică a submăsurii 6.1. Aici se poate include și capitalul de lucru, achiziţia de teren sau material biologic, efectuare de studii precum cel pentru sectorul pomicol sau privind potenţialul agricol (dacă e cazul) precum şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri aprobat,.

Tânărul fermier (care se instalează) trebuie să îşi stabilească domiciliul în UAT-ul în care exploataţia este înregistrată. Totodată, sediul social al beneficiarului trebuie să fie localizat în aceeaşi UAT în care este înregistrată exploataţia.

Pentru întocmirea documentației necesare obținerii finanțării, solicitanții de fonduri nerambursabile au la dispoziție Ghidul solicitantului împreună cu anexele necesare pe site-ul Agenției, www.afir.info., la secțiunea „Investiții PNDR”, în pagina dedicată submăsurii 6.1.

 

AFIR – Direcția Relaţii Publice, Biroul de Presă

004 031 860 27 24/ 59; birou.presa@afir.info; www.afir.info

 

Ghidul_Solicitantului_sM_6.1_2020.pdf (974480)

Anexa_1_CERERE_FINANTARE_sM6.1_2020_-_Versiune_FINALĂ.pdf (1241842)
Anexa_2_Plan_Afaceri_sM_6.1__2020 .doc (522241)
Anexa_3_Contract_de_finantare_sM6.1_2020.doc (305153)
Anexa_5_Fisa_sM_6.1_2020.doc (103425)
Anexa_6.a_Metodologie_utilizare_Calculator.rtf (125612)
Anexa_6_a_Calculator_ICPA_nota_bonitare_zootehnie_Potenţia.xls (25089)
ANEXA_7_LEGISLATIE.doc (81409)
Anexa_8_-_Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole_2017.xls (74240)
Anexa_8a__Ghid_platforme_individuale.pdf (5434162)
ANEXA_9_OUG_nr.3_2015_ .pdf (171249)
ANEXA_10_areale_Subprogramul_Tematic_Pomicol_6.1.xls (2200577)
Anexa_12_ORDIN_nr._247_2012_pentru_aprobarea_listei_DOC_si_IG.pdf (163643)
Anexa_13_Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ_2020.doc (64513)
Anexa_14_Lista_raselor_autohtone_(indigene)_eliberata_de_ANZ.doc (47105)
Anexa_15 Lista_UAT_din_zonele_cu_constrângeri_semnificative.doc (642560)
Anexa_15 Lista_UAT_din_zonele_cu_constrângeri_specifice.doc (43008)
Anexa_15 Lista_UAT_din_zonele_normale.doc (1712128)
ANEXA_16_Instructiuni_privind_evitarea_crearii_de_cond_artificiale.doc (137729)
Anexa_18_Declaratie_prelucrare_date_cu_caracter_personal_.doc (46593)
Anexa_nr_8_-_Codul_bunelor_practici_agricole.doc (1723392)
E1.2_Fisa_Evaluare_Generala_sM6.1_2020 .docx (316588)
Metodologie Studiu potential_agricol_site 2017 modificat cu clarificarea pt gaini ouatoare.doc (56320)
Potential productie vegetala.xls (2343936)
Potential productie zootehnica.xls (1027072)