Spuneți-vă părerea, referitor la proiectul „Împădurire terenuri din perimetrele Pârâul lui Andrei -11,1294 ha și Valea lui Ion -12,9847”!

Spuneți-vă părerea, referitor la proiectul „Împădurire terenuri din perimetrele Pârâul lui Andrei -11,1294 ha și Valea lui Ion -12,9847”!

Comuna Blăgești, titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău: că este necesară evaluarea impactului asupra mediului și necesită evaluarea adecvată pentru proiectul „Împădurire terenuri din perimetrele Pârâul lui Andrei -11,1294 ha și Valea lui Ion -12,9847 din comuna Blăgești, județul Bacău” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Blăgești, județul Bacău. Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr.23, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet: https://apmbc.anpm.ro Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Bacău.