STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI BLAGESTI

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI BLAGESTI

 
 

 Avand in vedere numeroasele intrebari venite din partea cetatenilor privind potentialele proiecte de dezvoltare

ale comunei, Primaria Blagesti a hotarat publicarea strategiei de dezvoltare durabila a comunei, strategie care

cuprinde o lista impresionanta de proiecte ce vor fi puse in aplicare pana in 2020. Veti regasi masuri din toate

sectoarele vietii, masuri ce vor transforma comuna noastra in una pe deplin europeana.


 

Sector prioritar 1 - Dezvoltarea unui mediu economic care să ducă la creşterea competitivităţii agenţilor economici şi atractivitatea localităţii

 

Domeniu de intervenţie 1.1

Încurajarea şi sprijinirea iniţiativei private

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECTE

Nr. crt

1

Titlul

Sprijinirea mediului de afaceri privat prin acordarea de facilităţi si prin dezvoltarea de servicii publice menite sa promoveze activitatea economica locala si atragerea de noi investiţii

Maturitatea proiectului

În faza de iniţiativă

Sursa de finanţare

Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa prioritară 1 – Domeniul Major de Intervenţie 1.2 Creşterea responsabilizării administraţiei publice

Bugetul local

Perioada de realizare

A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă

Nr. crt

2

Titlul

Încurajarea formarii asociaţilor de producători agricoli prin acordarea de facilitaţi

Maturitatea proiectului

În faza de iniţiativă

Sursa de finanţare

Bugetul local

Perioada de realizare

A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă

Nr. crt

3

Titlul

Constituirea unui parteneriat intre Autoritatea locala si ONG-uri care sa dezvolte proiecte de educaţie si formare antreprenorială

Maturitatea proiectului

În faza de iniţiativă

Sursa de finanţare

Bugetul local

Perioada de realizare

A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă


 

 


 

 

Domeniu de intervenţie 1.2

Dezvoltarea turismului local

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECTE

Nr. crt

4

Titlul

Promovarea comunei prin instrumente de informare a opiniei publice şi internet

Maturitatea proiectului

În faza de iniţiativă

Sursa de finanţare

Bugetul Local

Perioada de realizare

A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă

Nr. crt

5

Titlul

Dezvoltarea agroturismului si a turismului balnear prin acordarea de facilitaţi fiscale pentru agenţii economici  din domeniul turismului rural

Maturitatea proiectului

În faza de iniţiativă

Sursa de finanţare

Bugetul local

Perioada de realizare

A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă

Nr. crt

6

Titlul

Modernizare drumuri de exploatare agricolă

Maturitatea proiectului

Proiect depus spre finanțare

Sursa de finanţare

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Axa I – „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”, Măsura 125 - "Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii

Perioada de realizare

După aprobarea cererii de finanțare


 

 


 

 


 

Sector prioritar 2 - Dezvoltarea serviciilor comunitare de utilităţi publice

 

Domeniu de intervenţie 2.1

Modernizarea drumurilor şi a iluminatului public

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECTE

Nr. crt

7

Titlul

Modernizarea drum comunal

Maturitatea proiectului

În fază de inițiativă / Depus spre finanțare

Sursa de finanţare

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Axa 3 – „Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale”, măsura 3.2.2 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”

Perioada de realizare

A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă

Nr. crt

8

Titlul

Modernizarea drumuri săteşti şi uliţe adiacente în satele comunei

Maturitatea proiectului

În fază de inițiativă

Sursa de finanţare

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Axa 3 – „Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale”, măsura 3.2.2 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”

Perioada de realizare

A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă


 

 


 

Domeniu de intervenţie 2.2

Serviciul de alimentare cu apa, canalizare şi epurare a apelor uzate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECTE

Nr. crt

9

Titlul

Alimentarea cu apă a satelor comunei

Maturitatea proiectului

În faza de iniţiativă

Sursa de finanţare

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Axa 3 – „Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale”, măsura 3.2.2 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”

Master planul Județului Bacău pentru apă și apă uzată

Perioada de realizare

A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă

Nr. crt

10

Titlul

Construcţia reţelei de canalizare în satele comunei

Maturitatea proiectului

În faza de iniţiativă

Sursa de finanţare

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Axa 3 – „Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale”, măsura 3.2.2 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”

Master planul Județului Bacău pentru apă și apă uzată

Perioada de realizare

A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă

 

 

Domeniu de intervenţie 2.3

Serviciul de salubrizare a comunei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECTE

Nr. crt

11

Titlul

Dezvoltarea educaţiei ecologice la nivelul comunităţii locale

Maturitatea proiectului

În faza de iniţiativă

Sursa de finanţare

Programul Operaţional Sectorial  “Mediu, Axa Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii Domeniu major de intervenţie - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000

Perioada de realizare

A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă

Nr. crt

12

Titlul

Realizarea unui sistem integrat de colectare selectiva a deșeurilor solide

Maturitatea proiectului

În faza de iniţiativă

Sursa de finanţare

POS Mediu

Bugetul Local

Perioada de realizare

A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă


 


 

Domeniu de intervenţie 2.4

Serviciul de iluminat public și serviciul de alimentarea cu gaz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECTE

Nr. crt

13

Titlul

Modernizarea iluminat public în localităţile comunei

Maturitatea proiectului

În faza de iniţiativă

Sursa de finanţare

Măsura 3.2.2 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”

Programe de dezvoltare guvernamentale

Perioada de realizare

A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă

Nr. crt

14

Titlul

Extindere rețea de alimentare cu gaz

Maturitatea proiectului

În faza de iniţiativă

Sursa de finanţare

Măsura 3.2.2 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”

Programe de dezvoltare guvernamentale

Perioada de realizare

A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă


 

 


 

Sector prioritar 3 – Protecţia mediului şi a naturii

 

Domeniu de intervenţie 3.1

Managementul deşeurilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECTE

Nr. crt

15

Titlul

Amenajarea unui punct ecologic de depozitare a deşeurilor menajere şi animale

Maturitatea proiectului

În faza de iniţiativă

Sursa de finanţare

Programul Operaţional Sectorial Mediu – Axa prioritară 2 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat şi reabilitarea siturilor contaminate istoric: domeniul Major de intervenţie – Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor”

Perioada de realizare

A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă

Nr. crt

16

Titlul

Dezvoltarea educaţiei ecologice la nivelul comunităţii locale

Maturitatea proiectului

În faza de iniţiativă

Sursa de finanţare

Programul Operaţional Sectorial  “Mediu, Axa Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii Domeniu major de intervenţie - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000

Perioada de realizare

A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă


 

  


 

Domeniu de intervenţie 3.2

Protejarea cadrului natural şi îmbunătăţirea

calităţii mediului înconjurător

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECTE

Nr. crt

17

Titlul

Susţinerea implementării de metode de producţie agricolă compatibile cu normele de protecţia mediului

Maturitatea proiectului

În faza de iniţiativă

Sursa de finanţare

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Axa Prioritară 2 „Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural”, măsura 2.1 „Măsuri pentru utilizarea durabilă a terenurilor agricole”.

Perioada de realizare

A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă

Nr. crt

18

Titlul

Campanii de informare şi conştientizare cu privire la protejarea mediului

Maturitatea proiectului

În faza de iniţiativă

Sursa de finanţare

Program Naţional – Fondul de Mediu, Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane;

Cofinanţare – Buget local.

Perioada de realizare

A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă


 

 

Sector prioritar 4 – Creşterea capacităţii de intervenţie a administraţiei publice locale

Domeniu de intervenţie 4.1

Dezvoltarea serviciilor oferite de administraţia publică locală din comuna Blagesti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECTE

Nr. crt

19

Titlul

Perfecţionarea managementului în administraţia publică şi coerenţa actului administrativ

Maturitatea proiectului

În faza de iniţiativă

Sursa de finanţare

Fondul Social European, Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative"

Perioada de realizare

A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă

Nr. crt

20

Titlul

Constituirea birourilor specializate în elaborarea şi gestionarea proiectelor

Maturitatea proiectului

În faza de iniţiativă

Sursa de finanţare

Buget local

Perioada de realizare

A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă

Nr. crt

21

Titlul

Implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii

Maturitatea proiectului

În faza de iniţiativă

Sursa de finanţare

Fondul Social European, Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative"

Buget Local

Perioada de realizare

A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă

 

Nr. crt

22

 

Titlul

Modernizarea si extinderea sediului primariei

 

Maturitatea proiectului

Proiect depus spre finantare

 

Sursa de finanţare

Măsura 3.2.2 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”

Programe de dezvoltare guvernamentale

 

Perioada de realizare

A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă


 

 


 

 

Domeniu de intervenţie 4.2

Dezvoltarea infrastructurii de educaţie şi formare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECTE

Nr. crt

23

Titlul

Modernizarea si reabilitarea şcolilor si a grădiniţelor existente

Maturitatea proiectului

În faza de iniţiativă

Sursa de finanţare

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Axa 3 – „Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale”, măsura 3.2.2 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale

Perioada de realizare

A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă

Nr. crt

24

Titlul

Construirea unei grădiniţe cu tip after school

Maturitatea proiectului

În faza de iniţiativă

Sursa de finanţare

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Axa 3 – „Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale”, măsura 3.2.2 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale

Perioada de realizare

A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă

Nr. crt

25

Titlul

Dotarea cu echipamente IT şi cu materiale didactice specifice a şcolilor si  grădiniţelor

Maturitatea proiectului

În faza de iniţiativă

Sursa de finanţare

Programului Operaţional Sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE), Axa prioritară 3 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public

Perioada de realizare

A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă

 

Nr. crt

26

Titlul

Amenajarea unui muzeu al comunei Blagesti

Maturitatea proiectului

În faza de iniţiativă

Sursa de finanţare

Bugetul local

Perioada de realizare

A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă


 

 


 

Domeniu de intervenţie 4.3

Dezvoltarea facilităţilor şi serviciilor locale de asistenţă socială

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECTE

Nr. crt

27

Titlul

Construirea unui Cămin pentru bătrâni si persoane cu handicap

Maturitatea proiectului

În faza de iniţiativă

Sursa de finanţare

Fondul Social European – Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6 – „Promovarea incluziunii sociale”

 

Perioada de realizare

A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă

Sursa de finanţare

Buget Local

Perioada de realizare

A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă

Nr. crt

28

Titlul

Susţinerea dezvoltării activităţii societăţii civile care sa monitorizeze problemele sociale

Maturitatea proiectului

În faza de iniţiativă

Sursa de finanţare

Bugetul local

Perioada de realizare

A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă

Nr. crt

29

Titlul

Construirea unui Centru de zi

Maturitatea proiectului

În faza de iniţiativă

Sursa de finanţare

Fondul Social European – Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6 – „Promovarea incluziunii sociale”

Perioada de realizare

A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă

 

 

Nr. crt

30

Titlul

Construirea unui imobil multifuncţional pentru Dispensar, Farmacie Umană, Farmacie Vterinară

Maturitatea proiectului

In faza de initiativa

Sursa de finanţare

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Axa 3 – „Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale”, măsura 3.2.2 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale

Bugetul local

Perioada de realizare

A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă

 


 

 


 

 

Domeniu de intervenţie 4.4

Asigurarea cadrului pentru petrecerea timpului liber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECTE

Nr. crt

31

Titlul

Amenajare parc (spaţiu verde)

Maturitatea proiectului

 

Sursa de finanţare

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Axa 3 – „Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale”, măsura 3.2.2 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală

Perioada de realizare

A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă

Nr. crt

32

Titlul

Construirea unei săli de sport în comuna Blagesti

Maturitatea proiectului

 

Sursa de finanţare

Programul naţional de dezvoltare rurală şi a unor baze sportive din mediul rural

Perioada de realizare

A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă

 

Nr. Crt

33

Titlul

Modernizarea teren de sport din comuna Blagesti

Maturitatea proiectului

 

Sursa de finanţare

Programul naţional de dezvoltare rurală şi a unor baze sportive din mediul rural

Perioada de realizare

A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă

Nr. crt

34

Titlul

Construirea unui aşezământ cultural în comuna Blagesti

Maturitatea proiectului

 

Sursa de finanţare

Programul prioritar naţional pentru proiectarea şi construirea de sedii pentru aşezăminte culturale de drept public, în localităţile unde nu există asemenea instituţii

Perioada de realizare

A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă


 

 


 

 

Domeniu de intervenţie 4.5

Îmbunătăţirea accesului la informaţia de interes public

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECTE

Nr. crt

35

Titlul

Asigurarea transparenţei actelor administrative ale administraţiei publice locale

Maturitatea proiectului

 

Sursa de finanţare

Fondul Social European, Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative"

Perioada de realizare

A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă

Nr. crt

36

Titlul

Informatizarea administraţiei publice locale, introducerea conceptului de e-guvernare

Maturitatea proiectului

 

Sursa de finanţare

Programului Operaţional Sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE) Domeniului Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice ”

Perioada de realizare

A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă


 

 


 


 

 

Domeniu de intervenţie 5.1

Managementul situațiilor de urgență

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECTE

Nr. crt

37

Titlul

Amenajare cursuri de apă și protejarea malurilor

Maturitatea proiectului

 

Sursa de finanţare

Proiecte finanțate prin diverse programe guvernamentale

Bugetul local

Perioada de realizare

A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă

Nr. crt

38

Titlul

Împădurirea terenurilor erodate și a zonelor expuse la alunecări de teren

Maturitatea proiectului

 

Sursa de finanţare

FEADR Măsura 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole”

Proiecte finanțate prin diverse programe guvernamentale

Buget local

Perioada de realizare

A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă

Nr. crt

39

Titlul

Dotarea cu echipamente a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență

Maturitatea proiectului

 

Sursa de finanţare

Proiecte finanțate prin diverse programe guvernamentale

Bugetul local

Perioada de realizare

A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă

 

Domeniu de intervenţie 5.2

Îmbunătățirea siguranței traficului rutier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECTE

Nr. crt

40

Titlul

Marcarea corespunzătoare a intersecțiilor și a trecerilor de pietoni

Maturitatea proiectului

 

Sursa de finanţare

Programe de dezvoltare guvernamentale

Buget local

Perioada de realizare

A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă

Nr. crt

41

Titlul

Amenajare  trotuare pietonale

Maturitatea proiectului

 

Sursa de finanţare

Programe de dezvoltare guvernamentale

Buget local

Perioada de realizare

A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă


 

 

Nr. crt

42

Titlul

Realizarea perdelelor forestiere de protecție

Maturitatea proiectului

 

Sursa de finanţare

Proiecte finanțate prin diverse programe guvernamentale

Bugetul local

Perioada de realizare

A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă