SUBVENTII PE AGROMEDIU: CONDITII DE ELIGIBILITATE

SUBVENTII PE AGROMEDIU: CONDITII DE ELIGIBILITATE

 

Masura 10 – agro-mediu si clima / Pachetul 1 – pajisti cu inalta valoare naturala:
– utilizarea fertilizantilor chimici si a pesticidelor este interzisa,
– utilizarea traditionala a gunoiului de grajd este permisa pana in echivalentul a maximum 40 kg N s.a./ha (1 UVM/ha),

– cositul poate incepe doar dupa data de 1 iulie (pentru terenurile situate in UAT cu altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m) sau dupa data de 15 iunie (pentru terenurile situate in UAT cu altitudini medii mai mici de 600 m),
– pasunatul se efectueaza cu maxim 1 UVM pe hectar.
 
Masura 10 – agro-mediu si clima / Pachetul 2 – practici agricole traditionale
– Varianta 2.1 – lucrari manuale pe pajisti permanente utilizate ca fanete – lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor si a livezilor traditionale aflate sub angajament cu exceptia celor operate cu forta animala.
– Varianta 2.2 – lucrari cu utilaje usoare pe pajisti permanente utilizate ca fanete – cositul se poate efectua cu utilaje mecanizate de mica capacitate (utilaje cu lama scurta si viteza mica de deplasare), fiind interzisa folosirea utilajelor grele.
 
Masura 10 – agro-mediu si clima / Pachetul 3 – pajisti importante pentru pasari
Sub-pachetul 3.1 – Crex crex
– cositul se poate efectua doar dupa data de 31 iulie,
– cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia,
– pasunatul se va efectua cu maximum 0,7 UVM pe hectar,
– lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament, cu exceptia celor operate cu forta animala (pentru varianta 3.1.1) sau lucrarile se pot efectua cu utilaje mecanizate de mica capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurta si viteza mica de deplasare), fiind interzisa folosirea utilajelor grele (pentru varianta 3.1.2),
– sunt interzise actiunile care sa conduca la accelerarea drenajului natural al pajistilor aflate sub angajament.
Sub-pachetul 3.2 – Lanius minor si Falco vespertinus:
– cositul trebuie efectuat cel mai tarziu pana la data de 1 iulie,
– pasunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar,
– lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament cu exceptia celor operate cu forta animala (pentru varianta 3.2.1) sau lucrarile se pot efectua cu utilaje mecanizate de mica capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurta si viteza mica de deplasare), fiind interzisa folosirea utilajelor grele (pentru varianta 3.2.2).
Pentru ambele sub-pachete ale P3:
– utilizarea fertilizantilor chimici si a pesticidelor este interzisa,
– utilizarea traditionala a gunoiului de grajd este permisa pana in echivalentul a maxim 40 kg N s.a./ha (1 UVM/ha),
– o banda necosita, lata de 3 metri, va fi lasata pe marginile fiecarei parcele (poate fi cosita dupa data de 1 septembrie).
 
Masura 10 – agro-mediu si clima / Pachetul 4 – culturi verzi
– semanarea culturilor verzi trebuie realizata pana la 30 septembrie, utilizandu-se mazarea, mazarichea, rapita, mustarul, lupinul sau sulfina,
– utilizarea fertilizantilor chimici este interzisa, doar fertilizantii organici putand fi utilizati inaintea infiintarii culturilor verzi,
– biomasa formata trebuie sa fie incorporata in sol cel tarziu pana la 31 martie,
– suprafata care face obiectul angajamentului trebuie sa fie diferita de cea pentru care este obligatorie respectarea pe timpul iernii a standardului GAEC 4 referitor la protectia solului (20% din suprafata de teren arabil a fermei).
 
Masura 10 – agro-mediu si clima / Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbarilor climatice
– pentru fiecare cultura de primavara (porumb, sorg, floarea soarelui, soia) angajata pe suprafata cultivata se vor utiliza concomitent, in proportii egale, cel putin 2 hibrizi/soiuri cu precocitati diferite (timpurii sau semi-timpurii si semi-tardivi sau tardivi),
– fermierii care incheie angajamente, vor trebui sa asigure rotatia culturilor, astfel incat in 2 ani consecutivi sa utilizeze minim 3 culturi diferite din cele 4 eligibile (porumb, sorg, floarea soarelui, soia),
– utilizarea metodelor de lucrare minima a solului (minimum tillage), fiind interzis aratul suprafetelor angajate,
– aplicarea gunoiului de grajd sub forma compostata (cantitatea maxima de gunoi de grajd care se aplica pe teren trebuie sa fie in acord cu Standardele privind cantitatile maxime de ingrasaminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol definite in “Codul de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati 1”),
– este interzis aratul sau discuitul pajistilor existente in cadrul fermelor care au angajamente in derulare.
In intelesul aplicarii cerintelor specifice a P5 sintagma:
– „se vor utiliza concomitent, in proportii egale, cel putin 2 hibrizi/soiuri cu precocitati diferite” se refera la cultivarea a cel putin doi hibrizi/soiuri cu precocitati diferite in proportii egale (timpurii sau semi-timpurii si semi-tardivi sau tardivi) la nivelul suprafetei angajate pentru acest pachet;
– „metode de lucrare minima a solului (minimum tillage)” se refera la un sistem minim de lucrari ale solului care presupune renuntarea in tehnologia unei culturi la aratura si la o parte din lucrarile solului, fapt ce conduce la o mai buna conservare a acestuia. Lucrarea de
baza trebuie sa se efectueze cu unelte care sa nu intoarca brazda (ex. cizel, plug paraplaw, scarificator).
 
Masura 10 – agro-mediu si clima / Pachetul 6 – pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)
– utilizarea fertilizantilor chimici si a pesticidelor este interzisa,
– utilizarea traditionala a gunoiului de grajd este permisa pana in echivalentul a maximum 40 kg N s.a./ha (1 UVM/ ha),
– cositul poate incepe doar dupa data de 25 august,
– lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament, cu exceptia celor operate cu forta animala (pentru varianta 6.1) sau lucrarile se pot efectua cu utilaje mecanizate de mica capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurta si viteza mica de deplasare), fiind interzisa folosirea utilajelor grele (pentru varianta 6.2),
– pasunatul se efectueaza cu maxim 0,7 UVM pe hectar,
– sunt interzise actiunile care sa conduca la accelerarea drenajului natural al pajistilor aflate sub angajament.
 
Masura 10 – agro-mediu si clima / Pachetul 8 – cresterea animalelor de ferma din rase locale in pericol de abandon
– beneficiarul se angajeaza sa respecte regulamentul de organizare si functionare al registrului genealogic al rasei condus de asociatii acreditate de ANZ in baza art. 5 lit. a) din HG nr. 1188/2014,
– beneficiarul se angajeaza sa mentina, pe toata perioada de desfasurare a angajamentului, numarul de animale femele adulte de reproductie prevazut la incheierea angajamentului, precum si descendentii femele necesari pentru inlocuirea acestor animale pana la sfarsitul programului; daca efectivul angajat se reduce, datorita unor cauze cum ar fi imbolnavirea, sacrificarea, moartea sau vanzarea animalelor, beneficiarul are obligatia de a notifica Agentia de Plati si de a reface efectivul de femele adulte de reproductie, prin trecere de la tineret sau prin cumparare; in cazul in care efectivul de animale adulte nu se va reface in maximum 6 luni de la momentul notificarii, sprijinul va fi redus proportional.
Incepand din anul 2017, au fost eliminate cerintele specifice P8 al M10 legate de asigurarea unei incarcaturi maxime de animale pe suprafata de pajisti permanente, de respectarea unor conditii de pasunat pe pajistile inundate si de interzicere a aratului sau discuitului pe pajistile permanente.
 
Masura 10 – agro-mediu si clima – alte cerinte specifice aplicabile pachetelor / variantelor M10
– pentru toate pachetele / variantele aplicabile pe pajisti, cu exceptia P8:
– masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii aflate sub angajament nu mai tarziu de doua saptamani de la efectuarea cositului (P1, P2, P3 si P6),
– pajistile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de doua saptamani de la retragerea apelor (pentru P1, P2, P3, P6),
– nu vor fi realizate insamantari de suprafata sau suprainsamantari, putandu-se face insamantari numai cu specii din flora locala si doar in cazurile in care unele suprafete sunt afectate accidental (P1, P2, P3 si P6),
– este interzis aratul sau discuitul pajistilor existente in cadrul fermelor care au angajamente in derulare.
– beneficiarii trebuie sa demonstreze ca detine cunostintele si informatiile relevante sau ca beneficiaza de expertiza tehnica necesara pentru implementarea angajamentelor (respectand prevederile subcapitolelor ,,Demonstrarea detinerii cunostintelor si informatiilor relevante sau a expertizei tehnice necesare implementarii angajamentelor” si ,,Documente justificative”) – pentru toate pachetele M10.
 
Plata compensatorie este platita anual, ca suma fixa pe unitatea de suprafata (ha) sau pe UVM (pentru pachetul 8 din masura de agro-mediu si clima, calculat pentru femelele adulte de reproductie de rasa pura), fiind acordata in urma asumarii unor angajamente voluntare: pe o perioada de 5 ani pentru pachetele masurii de agro-mediu si clima (M10) si cele care vizeaza mentinerea agriculturii ecologice (sM11.2), precum si pentru pachetele M214.