Tichetele sociale pentru sprijin educațional

Tichetele sociale pentru sprijin educațional

 

Primăria comunei Blăgești aduce la cunoștință cetățenilor comunei Blagești Programul de Ajutor European prin care sunt acordate tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional (conform OUG nr.133/2020).

Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional se acordă:

 1.      copiilor din învățământul de stat preșcolar;
 2.      copiilor din învățământul de stat primar (cls. I - IV);
 3. copiilor din învățământul de stat gimnazial (cls. V – VIII).

       Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru sprijin educațional este de 500 lei/ an școlar și se acordă la începutul anului școlar. Tichetele sociale pot fi utilizate pentru achiziționarea rechizitelor și vestimentației necesare frecventării școlii/ grădiniței.

 

Dosarele se depun cât mai repede posibil, până pe  data de 11 septembrie 2020 - la sediul Primăriei Comunei Blăgești.

 

Beneficiarii sprijinului educațional sunt:

 1. copiii  cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar , al căror ventit lunar pe membru de familie nu depăşeşte  284 lei;
 1.  copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat primar și gimnazial , înscriși la învățământul de zi și care sunt în intreținerea familiilor al căror venit mediu lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie, este de maximum 1115 lei/ lună;

 

Pentru a beneficia de tichetele sociale pentru sprijinul educațional în anul școlar 2020-2021, este nevoie de următoarele documente:

 • Dosar;
 • Cerere tip;
 • Documente privind veniturile realizate de membrii familiei eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități  competente – pe luna iulie.
 • Documente care dovedesc componența familiei, filiația copiilor și situația lor juridică față de reprezentantul legal;
 • Acte de identitate ale membrilor familiei;
 • Certificate de naștere ale copiilor aflați în intreținerea familiilor defavorizate;
 • Certificat de căsătorie;
 • Hotărâre judecătorească de incredințare în vederea adopției;
 • Hotărâre judecătorească de încuviințare a  adopției;
 • Alte acte doveditoare privind componenta familiei;
 • Adeverință privind inscrierea copilului la grădiniță/ adeverință privind înscrierea copilului în învățământul de stat, primar/ gimnazial, la cursuri de zi.

 

PRIMAR,

LAURENȚIU MUNTEANU

Cerere tichete.pdf (3619934)